Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tekstuālā ekvivalence: kohēzija
Nosaukums angļu valodā Textual Equivalence: Cohesion
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.philol., doc. Irina Liokumoviča
Recenzents Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir "Teksta ekvivalence: Kohēzija". Bakalaura darbā autore apraksta būtiskākās pieejas iepriekš minētajai tēmai, lai pārtulkotu angļu valodas oriģināltekstu uz krievu valodu ekonomikas jomā. Kohēzijas ierīces tiek pētītas un ilustrētas ar piemēriem gan no avota teksta, gan no mērķa teksta. Bakalaura darba autore izvēlējās vispiemērotākās tulkošanas stratēģijas, pamatojoties uz lingvistisko un stilistisko analīzi, un fona zināšanām ekonomikas un finanšu sfērās. No strukturālā viedokļa, bakalaura darbs sāstav no anotācijas, ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem, kas ietver terminu vārdnīcu, saīsinājumu vārdnīcu, un oriģināltekstu. Angļu valodas oriģināltekstu "Money Makers" uzrakstīja David Snider un Chris Hovardu (2010) un tas ietver aktuālu informāciju par vispiemērotākajiem ieguldījumu veidiem, lai iegūtu lielāku peļņu. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 31 grāmatu, 14 vārdnīcas, 5 tiešsaistes vārdnīcas un 4 interneta resursus.
Atslēgas vārdi Kohēzija, saskaņotība, savstarpējas atsauces, saikne, līdzvērtība, pragmatiska pieeja.
Atslēgas vārdi angļu valodā Cohesion, coherence, cross-reference, linkage, equivalence, pragmatic approach.
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 12:18:52