Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Automatizēta konservu kārbu mazgāšanas mašīna
Nosaukums angļu valodā Automatic tincan washing machine
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Kaņeps
Recenzents S.Čerpinskis
Anotācija Izstrādājot automātisko konservu kārbu mazgājamo mašīnu par galveno darba mērķi tiek uzskatīta pārtikas produktu rūpniecībā salīdzinoši nozīmīga posma pilnīga automatizācija. Šis posms ir konservu kārbu mazgāšana pēc to aizvākošanas un apstrādes. Būtībā automatizējot šo procesu tiek samazināts nepieciešamo darbinieku skaits ražošanas procesos. Tāpat arī pieminēšanas vērts ir samazināt iespējamo cilvēku traumu iespējamību, kā arī izslēgt potenciālās cilvēku kļūdas un krietni uzlabot rūpnieciskā procesa ražīgumu. Izstrādājot šo darbu tika iepazīta un izpētīta konkrētā rūpniecības nozare. Attiecīgi vadoties pēc iegūtās informācijas tika sākts darbs pie automatizētās iekārtas projektēšanas un izstrādes. Darba gaitā tika konstatētas potenciālās problēmas un rasti risinājumi šīm problēmām. Tā kā darba automatizācijas daļa tika izstrādāta Valencijas Politehniskajā Universitātē, ērtības labad un potenciālo ieguvumu dēļ tik izmantoti Spānijā daudz izplatītākās PLC firmas Telemecanique kontrolieri, kā arī pati programma tika veidota Grafcet formā. Darbā tiek apskatīta problēmas analīze pēc kuras secinājumiem tiek izstrādāta praktiskā daļa. Praktiskajā daļā tiek apskatīts tehniskie aspekti, kas ir kopsalikumu rasējumi, aprēķini, kinemātiskās shēmas, programma, ar kuras palīdzību tiek automātiski izpildītas iekārtas darbības un citi. Tāpat arī nozīmīgi faktori, kas tiek apskatīti darbā ir ekonomiskais pamatojums un vides aizsardzība. Pēc autora domām automātiskā mazgājamā mašīna ir tikusi veiksmīgi izstrādāta ar stabilu un drošu automatizāciju, kas spēs apmierināt visas prasības, kas tika izvirzītas izstrādājot šo iekārtu.
Atslēgas vārdi IERĪCES, PROJEKTĒŠANA, METODES, AUTOMĀTIKA, MAZGĀŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā DEVICE, DESIGN, METHODS, AUTOMATION, WASHING, TIN CANS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 15:13:28