Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Motoru pārbaudes stenda projekts"
Nosaukums angļu valodā "Engine Test Bench Project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing. lektors Jānis Rudzītis
Recenzents MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Izstrādātā inženierprojekta tēma ir Motoru pārbaudes stenda projekts. Inženierprojekta mērķis ir uzprojektēt motoru pārbaudes stendu RTU ATI Ekspluatācijas materiālu laboratorijas vajadzībām, lai, galvenokārt, pētītu degvielas un degmaisījuma sastāvu un tā ietekmi uz pārbaudāmā motora tehniskajiem un ekonomiskajiem parametriem (jaudas, degvielas patēriņa, griezes momenta, atgāzu u.c.). Lai samazinātu stenda būvēšanas kopējās izmaksas, kā motora slogošanas iekārta tiek izmantota RTU neizmantotā virpuļstrāvas bremze no jaudas stenda. Izejot no bremzes tehniskajiem parametriem tika izvēlēts atbilstošs motors un cits nepieciešamais aprīkojums un mezgli, kā arī uzprojektēts drošs un ekspluatācijā ērts tērauda konstrukcijas rāmis. Kā galvenie informācijas ieguves veidi tika izmantoti internetā pieejamie analogu pārbaudes stendu tehniskie apraksti, grāmatas par motoru testēšanas teoriju un praktisko pielietošanu, RTU un LLU pasniedzēju konsultācijas. Veicot inženiertehniskos aprēķinus, tika izmantota specializētā literatūra par mašīnbūvi, materiālu pretestību un mašīnu elementiem. Lai pārliecinātos par detaļu, pielietojamo agregātu un ierīču savietojamību un iegūtu kopējo vizuālo izskatu, ar SolidWorks programmatūras palīdzību tika uzbūvēts motoru pārbaudes stenda prototips 3D formātā. Darbs sastāv no projekta vides apraksta, motoru pārbaudes stendu analogu analīzes, stenda raksturojuma, inženiertehniskajiem aprēķiniem un ekonomiskajiem aprēķiniem, darba un vides aizsardzības sadaļas. Apraksta daļas apjoms ir 81 lapaspuse, kurās ir 27 attēli un 21 tabula. Projekta grafiskajā daļā ir 6 A1 un viens A0 formāta rasējumi. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: motoru pārbaudes stends, motoru jaudas stends, motoru slogošanas stends.
Atslēgas vārdi motoru pārbaudes stends, motoru jaudas stends, motoru slogošanas stends
Atslēgas vārdi angļu valodā engine test bench, engine testing dynamometers, engine loading bench
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 16:21:30