Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vāju grunšu (kūdras) nestspējas un saspiežamības uzlabošanas paņēmieni"
Nosaukums angļu valodā "Bearing capacity and compressibility improvement possibilities of weak soils (peat)"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents Ā.V.Lapsa
Anotācija Maģistra darbā tiek apskatīta vājas nestspējas grunšu (kūdras) ķīmiski-fizikālā pastiprināšana ar portlandcementu un pieslogojot ar smilšu uzbērumu. Gruntis ar pazeminātām fizikāli-mehāniskajām īpašībām ir plaši izplatītas visā Pasaulē, un būvniecība šādu grunšu izplatības rajonos ir liels izaicinājums jebkurā būvniecības projektā. Grunts paraugi laboratorijas eksperimentiem tika savākti Rīgas rajona, Garkalnes novada, autoceļa Rīga-Pleskava malā blakus WESS Motors autocentram Berģos, reljefa pazeminājuma vietā, kur izveidojies zemā tipa purvs ar koku-zāļu kūdras slāni līdz 5m. Vietā, kur paredzēts būvēt tirdzniecības centru. Laboratorijas eksperimentos tika pētīts kā mainās ar portlandcementu stabilizētas kūdras stiprības rādītāji vienass spiedē ar trīs dažādiem cementa saistvielas piejaukuma daudzumiem (200kg/m3; 250kg/m3; 300kg/m3) un laikā, attiecīgi pēc 7, 14 un 28 dienām. Tika pētīta arī stabilizētās kūdras saspiežamības īpašības ar oedometrijas testu. Iegūtie dati tika izmantoti galīgo elementu aprēķinu programmas PLAXIS materiāla modeļa izveidei. PLAXIS aprēķinu programmā tika modelēta grunts masīva konsolidācija zem uzbēruma un ekspluatācijas slodzes. Tika novērtētas masīva deformācijas laikā un stabilitātes kritēriji. Veiksmīgie laboratorijas eksperimenti pierāda, ka dziļās maisīšanas tehnoloģija var tikt pielietota arī kūdrai. Pielietotās laboratorijas eksperimentālās metodes var tikt attiecinātas arī uz citiem piemēriem, kad jāpārbauda grunts stabilizācijas efektivitāte. Darbā apskatītā laboratorijas un PLAXIS datorprogrammā apskatītā metodoloģija var tikt izmantota reālu projektu plānošanas un projektēšanas stadijā. Darbā iekļauti 44 attēli, 7 tabulas un sniegtas atsauces uz 28 literatūras avotiem. Lapu skaits- 78.
Atslēgas vārdi Kūdra, portlandcements, grunts nestspējas (vienass stiprība), grunts saspiežamība (oedometra tests)
Atslēgas vārdi angļu valodā Peat, Portland cement, unconfined compressive strength, compressibility of soil (oedometer test)
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 15:15:44