Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu analīze pārvadājumiem TIR režīmā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Control Measures on Traffic in TIR Regime”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija Autors par sava darba pētījuma objektu izvēlējas TIR konvenciju. TIR konvencija līgumslēdzēju valsts autopārvadātājiem ļauj veikt tranzīta procedūru ar atvieglojumiem. Atvieglojumi attiecas ari uz muitas formalitāšu kārtošanu, tostarp arī uz kontroles pasākumiem, ko muitas amatpersonas piemēro tranzīta pārvadājumiem TIR konvencijas ietvaros. TIR konvencija nosaka, ka kravas, kuras pārvadājot ievēro TIR procedūru un pārvadā aizplombētos transportlīdzekļos, aizplombētos transportlīdzekļu sastāvos vai aizplombētos konteineros, parasti atbrīvo no muitas kontroles tranzīta muitas iestādēs. Tas nozīme, ka autotransports šķērso robežu bez fiziskas kontroles piemērošanas, kas savukārt dod iespēju negodprātīgiem autopārvadātājiem izmantot TIR sistēmu ļaunprātīgos nolūkos. Latvija ir tranzīta zeme, un veicamie tranzīta pārvadājumi caur mūsu valsts robežām tikai palielinās un lielāka daļa no šiem pārvadājumiem ir pārvadājumi TIR režīmā ietvaros. Viena no galvenajām muitas darbības funkcijām ir sabiedrības aizsardzības un legālas tirdzniecības veicināšanas funkcijas. Autora darbs akcentē uzmanību tam, ka pieaugot tranzīta pārvadājumiem, palielinās arī risks, ka muitas amatpersonas lielas noslogotības dēļ nespēs nodrošināt pienācīgu kontroli, neierobežojot tranzīta kustību. Ņemot vērā Latvijas Republikas atrašanas vietu un arī to, ka Latvijas valsts robeža ir arī ES ārēja robeža, muitas dienestam ir jākontrolē un jānovērš nelegālā preču kustība ne tikai savas valsts teritorijā, bet arī jānodrošina to, lai tas nenonāk ES iekšējā tirgū. Pēc autora domām, tieši pārvadājumi TIR režīma rada riskus, ka TIR konvencija priekšrocības tiks izmantotas nelikumīgi. Darba mērķis ir identificēt un izpētīt muitas kontroles pasākumus, kurus piemēro TIR tranzītam. Analizēt šo kontroles pasākumu pielietošanas iespējas veiktiem TIR pārvadājumiem Latvijas teritorijā. Izvērtēt šo kontroles pasākumu izmantošanas efektivitāti, attiecībā uz pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Lai sasnigt darba mērķī autors izvirzīja sekojošus uzdevumus: 1. Iepazīties ar TIR konvencijas būtību un darbības principiem; 2. Iepazīties ar TIR konvencijas darbības reglamentējošiem dokumentiem; 3. Izvērtēt Latvijas valsts lomu tranzītpārvadājumos; 4. Izanalizēt TIR konvencijas piemērošanas aktualitāti Latvijā; 5. Izanalizēt TIR atļaujas izsniegšanas procesu Latvijā; 6. Izvērtēt biedrības lomu "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas Auto"" TIR konvencijas piemērošanā Latvija; 7. Izvērtēt muitas iestādes lomu TIR konvencijas piemērošanā Latvija; 8. Izanalizēt muitas amatpersonu darbības, piemērojot muitas režīmu tranzīts TIR konvencija ietvaros; 9. Apkopot statistikas datus, kas raksturo TIR pārvadājumus Latvijas teritorijā. Autora darbs sastāv no divām nodaļām kas ietver sevī vairākas apakšnodaļas. Pirmā nodaļa sastāv no divām apakšnodaļām un otra nodaļa ietver četras apakšnodaļas. Darba apjoms ir 61 lapa. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Lai skaitliska informācija būtu pārskatāmāka, ka arī lai salīdzinājumos izmantota informācija tiktu labāk uztverta, autors šo informāciju ievietoja tabulās. Darbā ir ievietotas 5 tabulas un 8 attēli.
Atslēgas vārdi Autors par sava darba pētījuma objektu izvēlējas TIR konvenciju. TIR konvencija līgumslēdzēju valsts
Atslēgas vārdi angļu valodā Author in his work chooses to research TIR Convention. TIR convention allows road transport operator
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 17:37:43