Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Privātās-publiskās telpas mijiedarbība un attīstība pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Interaction and Development of Private-Public Space in City Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. G.Asaris
Recenzents Lekt. A.Fersters
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir atbilstoši mūsdienīga pilsētvides modeļa prasībām rast kompleksu risinājumu publiskās un privātās ārtelpas telpiskajai un funkcionālai organizācijai , izvērtējot pilsētas dzīvojamo vidi veidojošus un ietekmējošus faktorus .Aktualizējot mūsdienu informācijas laikmeta digitālās realitātes ietekmi uz sabiedrības komunikācijas paradumu izmaiņām , rodas nepieciešamība pārskatīt indivīda lietotās publiskās un privātās telpas nozīmi visos tās lietojamības aspektos. Paralēli bakalaura darba teorētiskajai daļai ir izstrādāta Ķīpsalas ziemeļu daļas projekta grafiskā daļa. Ķīpsalas ziemeļu daļas dzīvojamā rajona un individuāli veiktā projekta dzīvojamā kvartāla publiskā ārtelpa saistībā ar pārējo pilsētvidi ir analizēta atbilstoši bakalaura darbā izvirzītajam uzstādījumam par kompleksu publiskās-privātās telpas modeli. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un secinājumiem. Darbā izmantoti 29 literatūras, periodikas un interneta avoti). Darbā 20 attēli .
Atslēgas vārdi HIBRĪDTELPA /SOCIĀLIE TĪKLI/ PUBLISKĀ ĀRTELPA / PILSĒTAS TĪKLI
Atslēgas vārdi angļu valodā SOCIAL NETWORKS / HYBRID SPACE / URBAN NETWORKS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2012 12:04:31