Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mašīnu un aparātu būvniecība
Nosaukums Metāla apstrādes tehnoloģijas uzlabošana kausa krāsnī ar mērķi samazināt nemetāliskos ieslēgumus lietajās sagatavēs un paaugstināt lieto sagatavju kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Development of steelmaking practice in EAF with the purpose of lowering non-metallic inclusion content and improvement of the cast billet quality
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.inž.docents A.Frolovs Nacionālā pētnieciski tehnoloģiskā universitāte Tērauda metalurģijas un fer
Recenzents Inž. J.Kokouļins A/S”Liepājas metalurgs” centālās laboratorijas vadītājs
Anotācija Dotajā darbā izstrādāta tērauda apstrādes uz KK tehnoloģijas pilnveidošana ar mērki samazināt nemetalisko ieslēgumu koncentraciju tēraudā un lietās sagataves kvalitatātes uzlabošana. Darba izstrādes procesā tika analizēti informācijas avoti lai iegūtu nepieciesamo inforāciju par doto sfēru. Litereturas apsktā norādīts nemetalisko ieslēgumu raksturojums. Aprakstīti lieto sagatavju galvenie brāķa veidi. Tehnoloģiskajā daļā ir veikti aprēķini un izvēlēta optimālā tēraudā apstrādes uz iekārtas KK tehnoloģija ar mērki samazināt nemetaliskos ieslēgumus un paaugstināt lietās sagataves kvalitāti. Darba drošības daļā analizēti bīlstamie un kaitīgie faktori un aizsardzība no tiem. Ekonomiskkajā pamatojumā aprēķinati dotas tehnoloģijas izmantošanas kapitālieguldījumi , produkcijas pašizmaksa. Apkartējās vides aizsardzības daļā analizēta kaitigo vielu ietekme uz apkārtējo vidi. Darbā norādītā ražošanas tehnoloģiskā shēma , aprēķināts materiālais balanss, aprēķināts nepieciešamais ferokausējumu daudzums, noteikts veidojošos nemetalisko ieslēgumu apjoms. Darba grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta rasējumiem. Darba aprakstošā daļa izpildīta uz 90 lpp., sastāv no 9 tabulām, 10 attēliem,11 pielikumiem, 35 izmantotiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi optimālā tēraudā apstrādes uz iekārtas KK tehnoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā optimum technology for steel processing in the scoop furnace
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 10:51:40