Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze Latvijā un Lielbritānijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Personal Income Tax Systems in Latvia and Great Britain”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarbā tiek veikta Latvijas Republikas un Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze, kas palīdz atklāt katras valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas trūkumus un iespējas to pilnveidot. Diplomdarba objekts ir Latvijas Republikas un Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas. Savukārt diplomdarba priekšmets ir Latvijas Republikas un Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu salīdzinošā analīze, kā arī nodokļu ieņēmumu, nodokļu sloga tendences salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Diplomdarba mērķis ir salīdzināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Lielbritānijā. Lai sekmīgi sasniegtu izvirzīto mērķi tiek risināti vairāki darba uzdevumi: 1) noskaidroti nodokļa jēdziens un būtība; 2) raksturotas Latvijas Republikas un Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļu sistēmas; 3) veikta Latvijas Republikas un Lielbritānijas nodokļu slogu analīze; 4) veikta Latvijas Republikas un Lielbritānijas valstu budžeta ienākumu struktūras un dinamikas analīze no 2005. gada līdz 2010.gadam; 5) veikta Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaita un ieņēmumu valsts budžetā analīze, pamatojoties uz piemērojamām likmēm no 2005. gada līdz 2010.gadam; 6) noskaidrots iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju viedoklis par progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanu Latvijā. Atbilstoši darba mērķim un uzdevumiem ir veidota arī diplomdarba struktūra. Diplomdarbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā ir aprakstītas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Latvijas Republikā un Lielbritānijā. Šajā nodaļā tiek analizēta pieejamā literatūra. Otrajā daļā tiek apskatīti statistikas dati par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu struktūru un dinamiku, maksātājiem, nodokļu slogu. Trešajā daļā tiek analizēti aptaujas rezultāti. Aptaujā tiek apskatīts sabiedrības viedoklis par progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanas iespējām Latvijas Republikā. Noslēgumā apkopoti pētījuma rezultātā iegūtie galvenie secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba saturs ir 65 lappuses, tas satur 8 tabulas, 22 attēlus un 1 formulu. Pētījuma veikšanas periods, kurā tiek salīdzināta statistiskā informācija, ietver laika posmu no 2005.gada līdz 2010. gadam. Diplomdarbs kļūs par pamatu turpmākajiem pētījumiem dotajā jomā, kā arī to varēs izmantot kā informatīvo materiālu, lai gūtu priekšstatu par Latvijas Republikas un Lielbritānijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmām.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, progresīvais nodoklis, nodokļa slogs, aptauja
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, progressive tax, tax burden, questionnaire
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 08:09:10