Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Tehnoloģisko procesu izpēte naftas produktu pārkraušanā ar "Noliešanas estakādi"
Nosaukums angļu valodā "Study of Technological Processes of Oil Product Transshipping with Discharge Rack"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs profesors Jānis Vība
Recenzents profesors Jānis Auziņš
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Tehnoloģisko procesu izpēte naftas produktu pārkraušanā ar Noliešanas estakādi. Darba mērķis ir Estakādes tehnoloģisko procesu izpēte, to darbības trūkumu noteikšana un konstrukcijas elementu uzlabošanu piedāvājums. Maģistra darba objekts ir naftas produktu novadīšanas process ar Noliešanas estakādi. Par darba priekšmetu tika izvēlēta naftas produkta temperatūras ietekme uz noliešanas ātrumu no dzelzceļa cisternas. Darbs sastāv no 5 daļām, ieskaitot Gala Secinājumus. Pirmajā nodaļa tiek apskatītas naftas bāzes tehnoloģiskās projektēšanas pamatprasības, kuras liek par pamatu bāzes saistošo elementu izbūvei. Literatūras aprakstā tiek dota estakādes definīcija. Tiek apskatīta nozares attīstības tendences un darba tēmas aktualitāte. Otrajā nodaļā tiek dots Estakādes tehnoloģisko procesu analītiskais pārskats. Aprakstīti dažādi estakādes tehnoloģiskie risinājumi noliešanas un uzpildes operācijās. Tiek piedāvāts aprēķins estakādes garuma noteikšanai un kravas apgrozībai. Trešajā nodaļā tiek pētīta naftas produkta temperatūras atkarība no apkārtējās vides temperatūras. Tiek dots siltummaiņa elementu stiprības aprēķins pēc normatīvo dokumentu prasībām. Ceturtajā nodaļā piedāvāts jauns sprauslas veids ar rotācijas kustības darbības principu. Atrasta nepieciešamā jauda, kustības realizēšanai šķidrā vidē. Nodaļas beigās tiek doti priekšlikumi tālākai konstrukcijas izpētei. Piektajā nodaļa tiek aprakstīti darbā iegūtie rezultāti. Uz paveiktā darba pamata autors izdara secinājumus un priekšlikumus par pētāmo procesu. Maģistra darba izstrādē tika izmantota projektējamā objekta tehniskā dokumentācija, speciālā tehniskā literatūra naftas bāzes aprakstīšanai un citi literatūras avoti. Maģistra darbs satur 66 teksta lapas un 9 pielikumus, 15 tabulas, 33 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 18literatūras avoti. Maģistra darbu var izmantot kā pamatu dziļākai problēmas pētīšanai nākamajos pētījumos.
Atslēgas vārdi Tehnoloģisko procesu izpēte naftas produktu pārkraušanā ar Noliešanas estakādi
Atslēgas vārdi angļu valodā Study of Technological Processes of Oil Product Transshipping with Discharge Rack
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 08:55:25