Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Tiešās ārvalstu investīcijas un to ietekme uz ASV ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā „Foreign direct investment and its impact on the US economy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Dovladbekova
Recenzents Doc.L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darba autors: Renāte Biļinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Inna Dovladbekova Bakalaura darba temats: Tiešās ārvalstu investīcijas un to ietekme uz ASV ekonomiku Bakalaura darba apjoms: 56 lpp, 1 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 40 literatūras avotus. Teorētiskās infomācijas apguvei tikai izmantota speciālā ekonomikas literatūra, savukārt, lai analizētu ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz ASV ekonomiku galvenokārt informācijas avoti bija ASV valdības atskaites par ārvalstu tiešo investīciju izmaiņām, ASV statistikas dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Autors izstrādāja darbu par ārvalstu tiešajām investīcijām un to ietekmi uz ASV ekonomiku, kā arī, cik ļoti ārvalstu tiešo investīciju apjoma izmaiņas var ietekmēt tādus valsts ekonomikas izaugsmi veicinošus faktorus kā eksportu, IKP un nodarbinātību. Tika apkopots un izanalizēts teorētiskais materiāls par ārvalstu tiešajām investīcijām un to ietekmi uz ekonomiku. Kā arī tika analizēta ārvalstu tiešo investīciju dinamika ASV, nozares, kurās visvairāk tiek investēts, un kādu ietekmi šīs investīcijas atstāj uz valsts ekonomisko izaugsmi . Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Biļinska R. Tiešās ārvalstu investīcijas un to ietekme uz ASV ekonomiku: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Dovladbekova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 58 lpp.
Atslēgas vārdi Ārvalstu tiešās investīcijas, ekonomikas izaugsme, ASV
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign direct investment, economic growth, USA
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 14:06:42