Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eiropas struktūrfondu ietekme uz tūrisma attīstību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Influence of European Structural Fund on Development of Tourism in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
Recenzents R.Taraškevičs, RTU profesors
Anotācija Diplomdarba mērķis ir noskaidrot Starptautisko investīciju, ES SF un valsts lomu tūrisma attīstībā. Pētījuma hipotēze valsts finanšu atbalsta samazinājums un nodokļu izmaiņas būtiski ietekmē tūrisma nozares attīstību un neveicina ES SF programmu apguvi, kuros ir paredzēts valsts līdzfinansējums. Tādejādi tiek apdraudēta Latvijas tūrisma plāna 2009.-2015.gadam izpilde. Diplomdarba aptvertais laika posms, galvenokārt, izvēlēts ES plānošanas periods no 2007.-2013.gadam un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs ietvertais periods no 2009-2015.gadam. ES SF līdzekļi ir liels ieguvums Latvijai un tie būtiski veicina valsts attīstību. Tūrismam kā vienai no Latvijas attīstības stratēģiskajām iespējām un prioritātēm ir svarīga loma tādu mērķu sasniegšanā kā ilgtspējīga attīstība, ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība, dzīves kvalitātes paaugstināšana. Tādēļ izvēlēta diplomdarba tēma Eiropas SF ietekme uz tūrisma attīstību Latvijā.Diplomdarbā sniegts ieskats dažādu ekonomisko faktoru ietekmei uz tūrisma attīstību, atspoguļota tūrisma pakalpojumu sfēras ietekmi uz uzņēmējdarbību. Tālāk pētīta investīciju un ES SF nozīme tūrismam Latvijā un to sniegtais atbalsts, kā arī tūrisma attīstību Latvijā pēdējos gados. Darbs noslēdzas ar SF projektu un tā raksturojumu.
Atslēgas vārdi Eiropas struktūrfondu ietekme uz tūrisma attīstību Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Influence of European Structural Fund on Development of Tourism in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2012 11:34:50