Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Siltumtehniskie mērījumi renovētu ēku norobežojošās konstrukcijās"
Nosaukums angļu valodā "Heat engineering measurements of renovated building envelopes"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents A.Borodiņecs
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir novērtēt renovētu, ekspluatācijā esošu ēku siltumtehniskās īpašības pēc ārsienu gaisa šķirkārtas siltināšanas ar ekovati starp nesošo konstrukciju un ārējo apdari, jo bieži faktiskā situācija objektā būtiski atšķiras no teorētiskiem aprēķiniem. Darbā tiek veikta triju renovētu dzīvojamo ēku siltumtehniskā apsekošana un analizēti iegūtie rezultāti. Visām ēkām petījuma ievaros veiktas termogrāfijas, bet vienai veikti siltumplūsmas blīvuma un temperatūru mērījumi, kā rezultātā noteikts faktiskais siltumcaurlaidības koeficients U-vērtība. Lai iegūto faktisko U-vērtība varētu salīdzināt ar pēc Latvijas būvnormatīviem nepieciešamo, tiek veikti teorētiski aprēķini. Pētījuma rezultātā tiek konstatētas siltumtehniskas nepilnības un to cēloņi ēku norobežojošajās konstrukcijās, savukārt iegūtie mērījumu un aprēķinu rezultāti pierāda siltumplūsmas nestacionāro dabu, faktisko ārsienas U-vērtības ļoti tuvu atbilstību teorētiskajiem aprēķiniem, un faktiskā ārsienu siltumcaurlaidības koeficienta atbilstību Latvijas būvnormatīviem pēc veiktās siltināšanas. Darbā iekļautas arī rekomendācijas turpmākai apsekoto ēku siltumtehnisko īpašību uzlabošanai.
Atslēgas vārdi renovēta ēka; ekovate; gaisa šķirkārta; termogrāfija; siltumplūsma; u-vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā renovated building; ecowool; cavity wall; termography; heat flux; u-value
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2012 17:59:28