Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu integrācija pilsētas ielu infrastruktūrā” („Autoceļa P124 Ventspils-Kolka km 67,30-74,80 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Integration of Traffic Calming Technical Means in the Street Infrastructure” („Reconstruction of Road P124 Ventspils-Kolka Section km 67,30-74,80”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Inž. Z.Lazda
Recenzents
Anotācija Pagājušā gadsimta laikā automobilizācijas līmenis Latvijā ir strauji audzis. Pieaugot automobilizācijas līmenim, ir pieaudzis arī CSNg skaits. Būtiski CSNg bojā gājušo skaitu ietekmējoši faktori ir satiksmes plūsmas ātrums un intensitāte. Īpaši gadījumos, kad tiek aplūkota sadursme starp automobili un gājēju. Ne vienmēr, nosakot zemāku atļauto braukšanas ātrumu, tas tiks ievērots. Tādēļ ir jāapskata faktori, kas ietekmē vadītāja braukšanas ātruma izvēli. Viens no ātruma izvēli ietekmējošiem faktoriem ir ceļa aprīkojums un satiksmes vide - tā var ietekmēt vadītāju izvēlēties ātrumu, kas vislabāk atbilst dotajiem apstākļiem. Bakalaura darba mērķis ir apzināt un novērtēt ceļa infrastruktūras tehniskos risinājumus satiksmes mierināšanai apdzīvotās vietās un sniegt priekšlikumus to efektivitātes uzlabošanai. Inženierprojekta daļā ir ticis izstrādāts autoceļa P124 Ventspils Kolka km 67,30 74,80 rekonstrukcijas tehniskais projekts. Tas izstrādāts pielietojot datorprogrammu AutoCAD Civil un ievērtējot visas jaunāko standartu un citu normatīvo dokumentu prasības. Būvprojekts paredz esošā grants seguma nomaiņu uz asfaltbetona segumu, grāvju rakšanu, satiksmes organizācijas izstrādi u.c. darbus. Darba kopējais apjoms sastāv no 159 lapām, tai skaitā 30 tabulām, 15 grafikiem, 49 attēliem, 17 rasējumiem un 29 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi satiksmes mierināšana, ātrums
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic calming, speed
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 13:20:02