Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) Eiropas standartu piemērošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Application of European standards of compulsory motor owners third party liability insurance in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dipl. oec., M. Krastiņš
Recenzents Dr. oec., asoc. Prof. I. Voronova
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksandra Ķervane Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dipl.oec. Māris Krastiņš Maģistra darba temats: Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) Eiropas standartu piemērošana Latvijā Maģistra darba apjoms: 120 lpp.; kurās ietvertas 24 tab.; 8 att. Darbs tiek veidots no 4 daļām, kur pirmā daļa ir teorētiskā, otrā analītiskā, trešā praktiskā un ceturtā projekta daļa. Teorētiskā nodaļasastāv no 2 nodaļām un 7 apakšnodaļām. Analītiskā nodaļa no 2 nodaļām un 7 apakšnodaļām. Praktiskā nodaļa no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Projekta nodaļa no 1 nodaļas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Darbā tika izmantoti latviešu un ārzemju autoru zinātniskie darbi apdrošināšanas teorijas jautājumos, LR valsts institūciju normatīvie akti, Eiropas Savienības dokumenti un direktīvas, LR statistiskie dati, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības BTA Insurance Company SE nepublicētie materiāli un citu apdrošināšanas sabiedrību publicētās un nepublicētās dokumentācijas kopā 77 literatūras avoti. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika apskatīts un noskaidrotskā Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ir ietekmējusi OCTA tarifu aprēķināšanu.Darba gaitā tikaizpētīts OCTA Eiropas un Latvijas tarifu noteikšanas standarti, kā arī apdrošināšanas kompāniju konkurences izpausme Latvijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ķervane A. Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) Eiropas standartu piemērošana Latvijā: Maģistra darbs/ Zinātn. vadītājs Krastiņš M. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. - 107 lpp.
Atslēgas vārdi OCTA, apdrošināšana, tarifi
Atslēgas vārdi angļu valodā MTPL, insurance, tariff
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 09:36:58