Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "AS "Saules banka" klientu apmierinātības noteikšanas metožu analīze"
Nosaukums angļu valodā "The Analysis of Customer Satisfaction Assessment Methods in "Saules Banka" JSC "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec. Maira Sapata
Anotācija ANOTĀCIJA Kovaļevska J. Priekšlikumu izstrāde bankas klientu apmierinātības paaugstināšanai: Bakalaura darbs / J.Kovaļevska, J.Mazais. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012.-54.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 8 avoti angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir veikt Saules bankas klientu apmierinātības noteikšanas metožu izvērtēšanu, lai izstrādātu priekšlikumus bankas klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā autore apraksta klientu lojalitāti un tās mērīšanu, teoriju par klientu attiecību menedžmentu un klientu apmierinātības pētīšanas metodēm. Otrajā darba daļā autore apraksta bankas darbību, tās sniegtos pakalpojumus un pētījumus, ko veic neatkarīgās tirgus kompānijas. Trešajā darba daļā autore apraksta metodes, kas tiek pielietotas bankā. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka Saules bankā pētījumi par klientu apmierinātību tiek veikti regulāri un pēc to analīzes tiek ieviesti pasākumi darbības uzlabošanai un abas uzņēmumā pielietotās metodes sniedz noderīgus rezultātus.
Atslēgas vārdi Klients, klientu lojalitāte, klientu lojalitātes mērīšana, klientu attiecību menedžments
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer, customer loyalty, customer loyalty measurement, customer relationship management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 10:25:45