Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Krauklītis” maksātspējas uzlabošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā "Solvency improvement project in the company „Krauklītis” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. N.Balabka
Anotācija Diplomprojekta autors: Armands Priekulis Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Mg.oec., pr. doc. Nadežda Semjonova Diplomprojekta temats: SIA Krauklītis maksātspējas uzlabošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 53 lapas, kurās ietvertas 29 tabulas, 15 attēli un 2 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 3 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa no 3 nodaļām un 2 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa no 1 daļas un darba un dabas aizsardzības daļa no 2 nodaļām. Diplomprojekta izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra par ekonomiku un finansēm, Latvijas Republikas likumi un statistikas dati, dažādi elektroniskie resursi, komercsabiedrības iekšējā informācija kopā 20 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tiek sniegta vispārīga informācija par uzņēmumu un izstrādāta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi SIA Krauklītis maksātspējas uzlabošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts nākotnes papīra pieprasījuma prognozēšanas modelis. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izveidots darba aizsardzības pasākumu plāns. Piektajā nodaļā tiek iekļauti attēli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus.
Atslēgas vārdi diplomdarbs, maksātspēja, maksātnespēja, poligrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma, sovlency
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 08:03:53