Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Apzaļumojumu struktūru loma ilgtspējīgas pilsētvides nodrošināsanā
Nosaukums angļu valodā Green Structures in Sustainable Urban Development
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. U.Bratuškins
Recenzents Arh. R.Riekstiņš
Anotācija ANOTĀCIJA Apzaļumojumu struktūru loma ilgtspējīgas pilsētvides veidošanā Bakalaura darba Apzaļumojumu struktūru loma ilgtspējīgas pilsētvides veidošanā mērķis ir izpētīt pilsētvides apzaļumojumu struktūru ietekmi uz pilsētvides ilgtspēju. Darbā ir apkopota plaša informācija par apzaļumojumu struktūru funkcijām un ietekmes formām uz ilgtspējīgu pilsētvidi. Balstoties uz teorētiskajos pētījumos gūtajām atziņām, tiek raksturotas apzaļumojumu struktūru ietekmes uz ilgtspējīgu pilsētvidi novērtēšanas metodes un veidots teorētiskais modelis šīs ietekmes novērtēšanai sociāli ekonomiskajā, vides un vērtību dimensiju griezumā. Bakalaura darba ietvaros vēsturiskajā un mūsdienu skatījumā tiek raksturotas apzaļumojumu struktūras Rīgā, īpaši pievēršoties Ķīpsalas zaļo zonu raksturojumam. Darbā iekļauts arī praktisks pētījums, kurā izveidotais teorētiskais modelis tiek aprobēts Ķīpsalas projekta apzaļumojumu struktūru ietekmes novērtēšanai uz ilgtspējīgu pilsētvidi, salīdzinot Ķīpsalas apzaļumojumu struktūru un Mežaparka ietekmi uz ilgtspējīgu pilsētvidi. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp., 10 attēliem, 4 pielikumiem un 36 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi apzaļumojumu struktūru funkcijas, apzaļumojumu struktūru ietekme uz ilgtspējīgu pilsētvidi
Atslēgas vārdi angļu valodā greenstructure functions, greenstructure influence on sustainable urban development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2012 22:06:03