Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Baldones novada ceļu tīkla problēmas un to iespējamie risinājumi” („Gājēju tilta projekts pār Viestura prospektu Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Problems of Baldone County Road Network and their Potential Solutions” („The Pedestrian Bridge Project over the Viestura Avenue in Riga”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lekt B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Baldones novada ceļu tīkla problēmas un to iespējamie risinājumi (Gājēju tilts pār Viestura prospektu Rīgā). Pirmajā daļā izpētīts Baldones novada ceļu tīkls. Iesākumā dots īss vispārējs Baldones novada raksturojums, tad apkopota statistika par ceļu tīklu. Izdalīts valsts un pašvaldības autoceļu tīkls novadā, apskatīts sabiedriskā transporta piedāvājums. Veikts ceļu periodiskās uzturēšanas darbu apskats ar ceļu uzturēšanas klasēm, novērtēta darbu izpildes kvalitāte. Izpētot pieejamo informāciju par jaunākajiem veiktajiem un iecerētajiem projektiem, izdarīti secinājumi, novērtējot to lietderību un ieguvumus. Doti ceļu tīkla attīstības virzieni, kas veicinātu tūrismu un Baldones transporta infrastruktūras uzlabošanos. Iženierprojekta daļā projektēts gājēju tilts pār Viestura prospektu. Inženierprojekts sastāv no paskaidrojuma raksta, specifikācijām, darbu apjomiem un rasējumiem. Salīdzināti iespējamie trīs tilta varianti un izvēlēts ģenerālvariants Nepārtrauktas monolītās dzelzsbetona plātnes tilts. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 115 lpp, 13 tabulām,15 attēliem., 3 fotoattēliem, 12 rasējumiem un 2 pielikumiem.  
Atslēgas vārdi Baldone, ceļu tīkls, gājēju tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā Baldone, road network, pedestrian bridge
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2012 18:20:32