Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Satiksmes mierināšanas pasākumu efektivitātes analīze ārpus apdzīvotām vietām"
Nosaukums angļu valodā "Effectiveness Analysis of Traffic Calming Measures beyond Rural Areas"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs asist. Z.Lazda
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā "Satiksmes mierināšanas pasākumu efektivitātes analīze ārpus apdzīvotām vietām" aplūkota satiksmes mierināšanas pasākumu reglamentējošā teorētiskā bāze likumi, noteikumi, standarti, kā arī apskatīta ārvalstu pieredze satiksmes mierināšanas pasākumu pielietošanā ārpus apdzīvotām vietām un satiksmes mierināšanas pasākumu iespējamā pielietošana uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem krustojumu un bīstamu posmu robežās. Galvenie mērķi ir izpētīt citās valstīs pielietotu satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešanas iespējas Latvijā, kā arī veikt analīzi un dažādu pētījumu rezultātu salīdzināšanu par satiksmes mierināšanas pasākumu efektivitāti. Darba rezultātā noskaidroti vairāki iespējamie pasākumi satiksmes mierināšanai ārpus apdzīvotām vietām dažādās pasaules valstīs, atsevišķu satiksmes mierināšanas pasākumu pielietojumam Latvijā izstrādāti ieteikumi to ieviešanai. Veikts satiksmes drošības līmeņa novērtējums valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns Valmiera Igaunijas robeža (Valka) posmam no km 62.80 65.80 ar avāriju koeficientu metodi, konstatējot, ka minētais autoceļa posms ir ar zemu satiksmes drošības līmeni un nepieciešams veikt inženiertehniskus pasākumus, lai uzlabotu satiksmes drošības līmeni, kā arī samazinātu iespējamo ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to smaguma pakāpi, ieviešot satiksmes mierināšanas pasākumus. Maģistra darba apjoms: izpētes un aprēķinu daļa 105 lpp 10 tabulas 87 attēli 30 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi Satiksmes mierināšanas pasākumu efektivitātes analīze ārpus apdzīvotām vietām
Atslēgas vārdi angļu valodā Traffic calming measures effectivness analyses in rural areas
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 08:13:40