Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Ar elektronu starojumu apstarotu ZrO2:PbS nanostruktūru dozimetriskās īpašības
Nosaukums angļu valodā The Electron Beam Irradiated ZrO2:PbS Nanostructure Dosimetric Characteristics
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Profesors Jurijs Dehtjars
Recenzents Artūrs Meijers
Anotācija Anotācija Maģistra darba mērķis ir noteikt dozimetriskās īpašības materiālam ZnO2:PbS, pie PbS 10% un 20% koncentrācijām, elektronu starojuma ietekmē, izmantojot fotoelektronu emisijas spektroskopijas metodi. Izvirzītais darba uzdevums ir reģistrēt paraugu fotoemisijas spektrus pirms un pēc apstarošanas ar elektronu starojumu pie dozām 3, 7, 10, 15 Gy, analizēt, kā mainās paraugu fotoemisijas spektri pēc apstarošanas ar elektronu starojumu. Darbā ir izskatītas ZrO2:PbS materiāla optiskās īpašības, dots ieskats par kvantu fizikas pamatprincipiem, cietvielu teoriju, kas apraksta pētāmās problēmas būtību, veikts eksperimentu un aprēķinu apraksts, aprēķinu rezultātu analīzes un izdarīti secinājumi. Darba rezultātā ir izpētīti ZrO2:PbS materiāla fotoemisijas spektri atkarībā no saņemtās elektronu starojuma dozas. Maģistra darbs sastāv no 51 lapām, ietver 7 tabulas, 27 attēlus. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ZnO2: PbS, nanopunkts, nanomateriāli, fotoelektronu spektroskopija, dozimetrija
Atslēgas vārdi angļu valodā ZnO2: PbS, nanodots, nanomaterial, photoelectron spectroscopy, dosimetry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 22:46:34