Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Betona šļūdes deformāciju eksperimentālā izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Experimental study of concrete creep deformations"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Sprince
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Diplomprojekta pētnieciskajā daļā Betona šļūdes eksperimentālā izpēte apskatīta betona šļūdes parādība, tās rašanās iemesli, faktori, kas ietekmē deformāciju attīstību, kā arī tās atgriezeniskums. Tāpat apzinātas šļūdes izskaidrojuma teorijas, aprēķina metodes un izklāstīta šļūdes parādības attīstība dzelzsbetona konstrukcijās. Eksperimentālā pētījuma ietvaros veikta betona cilindrveida paraugu spiedes šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā analīze, salīdzinot divu augsto īpašību šķiedrbetona sastāvus ar un bez nanosilikas piedevu, kas pastiprināti ar polivinilakohola šķiedrām. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti pie divām dažādām mitruma koncentrācijām mitri un žūstoši. Sastāviem tika noteikta spiedes stiprība un elastības modulis, kā arī nolasītas šļūdes un rukuma deformācijas. Apstrādājot iegūtos nolasījumus, aprēķināts šļūdes koeficients un īpatnējā šļūde. Rezultātā tika noteiktas šļūdes deformācijas šķiedrbetonam ar nanopiedevu un salīdzināts ar šķiedrbetona bez nanopiedevas. Tā kā augstu īpašību betons ir jauns betona veids ar nepietiekošu deformatīvo procesu izpēti, pētnieciskais darbs ļaus spriest par augstu īpašību betona deformatīvo darbību ilgstošas pieliktās slodzes iedarbībā. Inženierprojekta tēma ir Bibliotēkas ēka. Celtniecības vieta atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā. Darbā ir veikts ēkas arhitektūras, konstruktīvo risinājumu un izmantoto materiālu apraksts. Inženierprojekta ietvaros tika aprēķinātas trīs galvenās nesošās konstrukcijas betona pārseguma, kolonnas un pamata pēdas aprēķini, kā arī izstrādāti to detalizēti rasējumi. Tāpat ir veikts pārseguma ekonomiskais pamatojums, kā arī izstrādāti būvdarbu organizācijas risinājumi un tehnoloģijas apraksti, ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības risinājumi. Kopējais darba apjoms ir 256 lapas puses, to skaitā 92 attēli, 62 tabulas. Grafiskā daļa sastāv 10 A1 formāta rasējumiem.
Atslēgas vārdi šļūde, šļūdes deformācijas, bibliotēkas ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā creep, creep deformations, library building
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 08:30:19