Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites kontroles efektivitātes uzlabošanas pasākumi muitā”
Nosaukums angļu valodā “Further Effectiveness Improvement Measures of Customs Control in Illegal Circulation of Narcotics and Psychotropic Substances”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents
Anotācija Sakarā ar lielu peļņu, kuru iespējams iegūt no narkotisko un psihotropo vielu nelegālās pārvietošanas pāri dažādu valstu robežām un tālāko realizēšanu galamērķa valstī, pieaug muitas loma sabiedrības aizsardzības jomā. Pieaugot riskam, ka valstī var tikt ievestas aizliegtas vai kontrolējamas preces un vielas, kuru likumīgā aprite ir reglamentēta nacionālajos tiesību aktos, muitas dienestiem ir jāizstrādā pasākumu kopums, kas ļautu efektīvāk cīnieties pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti. Apzinoties faktu, ka personas kas nodarbojas ar šo „biznesa” veidu, un parasti tās ir organizētās noziedzības grupas, iegulda lielus finansiālus līdzekļus, lai rastu jaunus risinājumus kā apiet muitas kontroli, izveidojot arvien jaunus slēpņu veidus, ir jāizstrādā praktiski priekšlikumi kā mazināt iespējumu valstī ievest narkotiskās un psihotropās vielas. Narkotisko un psihotropo vielu nelegālā aprite neapšaubāmi ir problēma dažādās pasaules valstīs, bet šīs problēmas aktualitāti valstī nosaka dažādi faktori, kas ietekmē nelegālās aprites apjomus. Pamatā viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti, ir no narkotikām un psihotropām vielām atkarīgo personu skaits valstī un līdz ar to var teikt, ka tā ir katras valsts problēma lielākā vai mazākā mērā. Pētījuma aktualitāte ir saistīta narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites palielināšanos, kas var būtiski negatīvi iespaidot sabiedrības veselību un drošību. Pētījuma objekts ir aizliegto preču un vielu kontrole muitā. Pētījuma priekšmets ir narkotisko un psihotropo vielu nelegālas aprites kontrole muitā. Diplomdarba mērķis ir izvērtēt Latvijas Muitas kontroles iespējas narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites ierobežošanā, izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu bāzi, kas regulē narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kartību, izanalizēt citu valstu pieredzi narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanā. Diplomdarba noslēgumā sniegt praktiskus priekšlikumus, kuri uzlabotu efektivitātes rādītājus kontrolējot narkotiskās un psihotropās vielas. Diplomdarba apjoms ir 67 lappuses. Darbā iekļauti 16 attēli un 5 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomdarba izstrādei izmantoti 42 informācijas avoti latviešu, angļu un krievu valodā.
Atslēgas vārdi Narkotiskās un psihotropās vielas
Atslēgas vārdi angļu valodā Drugs and psychotropic substances
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 11:01:04