Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Protection of Intellectual Property Rights in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijas muitā. Šīs tēmas aktuālītāti nosaka tas fakts, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi ir arvien izplatītāka parādība, kas kavē ekonomisko un sociālo attīstību, rada uzņēmējiem komerciālus zaudējumus un apdraud patērētāju drošību un veselību. Diplomdarba mērķis ir novērtēt Latvijas muitas darbību intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus, kas saistīti ar kontrafakcijas un pirātisma apkarošanu. Diplomdarbs satāv no trim daļām. Tā pirmajā daļā tiek aplūkoti intelektuālā īpašuma teorētiskie un ekonomiskie aspekti un noteikta muitas loma katrā intelektuālā īpašuma veida tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Otrajā daļā tiek pētīti Latvijas Republikas muitas iestāžu uzraudzības pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, kā arī atbildībā, pārkāpjot minētās tiesības. Šajā daļā galvenā uzmanība vērsta normatīvo aktu, kas saistīti ar muitas lietām intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā, pētīšanai, kā arī tiek analizēta muitas iestāžu un intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku sadarbība. Trešajā daļā tiks izpētītas muitas kontroles metodes intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšanā un identificēti īpašuma tiesību pārkāpumu riska indikatori un faktori, kā arī analizēti statistikas dati par muitā atklātajiem pārkāpumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, veikta muitas amatpersonu aptauja un sniegti priekšlikumi muitas darbības efektivitātes uzlabošanai. Rezultātā izstrādāti priekšlikumi kontrafakcijas un pirātisma fenomena ierobēžošanas pasākumiem un Latvijas muitas iestāžu un muitas kopumā darbības rezultatīvitātes un efektivitātes uzlabošanai. Darbs kopumā izklāstīts 80 lappusēs, tajā iekļautas 3 tabulas un 18 attēli. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi muita, intelektuālais īpašums, kontrafakcija, pirātisms, viltojums
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, intellectual property, counterfeiting, piracy, fake
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 08:29:00