Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Tīkla algoritmu salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Network Algorithms
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs T.Celmiņš
Recenzents G.Lauks
Anotācija Maģistra darba nosaukums Tīkla algoritmu salīdzinošā analīze. Mūsdienu cilvēks nevar iedomāties dzīvi bez telekomunikācijām, taču sakaru tīkla veidošanai un uzturēšanai ir nepieciešams daudz darba un resursu. Viena no svarīgākajām tīkla sastāvdaļām ir sakaru aparatūra, kas pastāvīgi veic maršrutēšanas uzdevumus. Efektīvai aparatūras darbības nodrošināšanai nepieciešamas algoritmiskās metodes, kas palīdz veidot stabilus starpmezglu savienojumus tīklā. Tīkla algoritmi palīdz tīkla iekārtām nodrošināt stabilu tīkla savienojumu, efektīvi izmantojot tīkla resursus. Maģistra darbā teorētiski tiek apskatīti telekomunikāciju tīklu algoritmi un to darbības princpi. Lasītājiem ir iespēja iepazīties ar telekomunikāciju tīklu struktūru un matemātisko aprakstu. Teorētiski ir apskatīti individuālās un grupveida maršrutēšanas tīkli. Praktiskajā daļā ir veikti grafa aprēķini ar vairāku algoritmu palīdzību. Ir izveidots algoritmu apraksts ar C++ valodas palīdzību. Ir veikti algoritmu darbības laika un izmantotās atmiņas mērījumi, kas kalpoja par pamatu algoritmu savstarpējai salīdzināšanai. Izvērtējot padarīto darbu, var secināt, ka algoritmu ātrdarbība tieši atkarīga no izmantotā atmiņas apjoma. Nav iespējams iegūt algoritmu, kas ir ideāls visos aspektos. Lai maršrutēšana tīkla būtu efektīva, ir jāizvēlas algoritms, kas atbilst tīkla prasībām un resursiem. Maģistra darba apjoms ir 118 lapaspuses. Darbā ir izmantotas 37 atsauces, 25 tabulas un 64 attēli.
Atslēgas vārdi Telekomunikācijas, tīkla algoritms, grafs, salīdzinošā analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Telecommunications, network algorithms, graph, comparative analysis.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 09:11:22