Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Objektā iestrādātā transportbetona cietēšana laika apstākļu ietekmē"
Nosaukums angļu valodā "Curing of the ready mixed concrete at the building site under the influence of weather conditions"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs D.Bajāre
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Objektā iestrādātā transportbetona cietēšana laika apstākļu ietekmē”, un to veido divas galvenās daļas. Pirmā daļa- literatūras apskats, kurā veikta tēmas izpēte, bet otrā eksperimentālā un teorētisko pētījumu daļa, kurā ietverta eksperimentu veikšana un iegūto rezultātu analīze padziļinātai tēmas apguvei. Maģistra darbam uzstādītais mērķis ir novērtēt resursu lietderīgu izmantošanu betonrūpniecībā, transportbetona ražošanā, kura iestrāde un cietēšana notiek objektā reālos klimatiskos apstākļos. Pirmā daļa sastāv no ievada, kurā aprakstīta tēmas aktualitāte, definēts darba mērķis un uzstādīti darba uzdevumi, tajā ietverts arī teorijas apskats par transportbetonu, tā īpašībām izgatavošanas un iestrādāšanas tehnoloģiju, un to ietekmējošiem faktoriem atbilstoši reāliem klimatiskajiem apstākļiem būvē. Padziļināti apskatīti arī betona mikrostruktūrā norisošie procesi reālu klimatisko apstākļu ietekmē. Teorētiskajā daļā uzsvars likts uz atbilstošu transportbetonam izvirzīto prasību sasniegšanu paaugstinātās (virs +25oC) un pazeminātās (zem +5oC) temperatūrās. Eksperimentālā daļa sastāv no eksperimenta apraksta, objektā piegādātā transportbetona spiedes stiprības attīstības faktisko klimatisko apstākļu ietekmē analīzes, kā arī veikta betonrūpniecībā izmantoto resursu racionālas izmantošanas izpēte. Betona spiedes stiprības rezultāti iegūti izmantojot negraujošās un graujošās pārbaudes metodes, un pielīdzināti gan transportbetona piegādātāja deklarācijā garantētajiem, gan sertificētu betona pārbaudes laboratoriju rezultātiem. Eksperimentālās daļas noslēgumā izdarīti secinājumi par izpildītajā darbā pētīto problēmu. Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē Materiālu un konstrukciju institūtā Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā 2012. gadā. Maģistra darbs sastāv no paskaidrojuma raksta uz 80 lappusēm, 16 tabulām un 23 attēliem  
Atslēgas vārdi Objektā iestrādātā transportbetona cietēšana laika apstākļu ietekmē
Atslēgas vārdi angļu valodā Curing of the ready mixed concrete at the building site under the influence of weather conditions
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 11:55:32