Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts IT uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance in IT company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Anotācija Diplomprojekta temats: Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts IT uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 102 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 19 tabulas, 19 attēli, 13 formulas un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauts 21 izmantotās literatūras avots. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, ka arī novērtēti uzņēmuma krājumi un to aprite. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmējdarbības pilnveidošanās priekšlikumi: jaunas, racionālas brāķēto produktu kompensēšanas sistēmas ieviešana, esošās iepirkumu sistēmas nomaiņa, kā arī piemērotākas krājumu vadības metodes izstrāde, kas ļauj izvairīties no liekiem krājumiem uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Diplomprojektā analizēts uzņēmums SIA "Mikrotīkls".
Atslēgas vārdi angļu valodā In project were analyzed company Mikrotik.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2012 15:16:35