Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Energoefektivitātes pasākumi un to finansiālais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Energy efficiency measures and financial justification
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
Recenzents RD PIP, Mg.oec. S.Geipele
Anotācija Zane Jakuško, diplomprojekts Energoefektivitātes pasākumi un to finansiālais pamatojums. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 4 daļām: Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par energoefektivitātes pasākumu finansēšanas iespējām un avotiem Latvijā. Nodaļā tiek analizēta situācija gan no pašvaldību skatu punkta, gan valdības iniciatīvām. Diplomprojekta projektu aprēķinu daļā ir veikti aprēķini, kas pierāda siltināšanas pasākumu efektivitāti, kā arī SWID analīzes formā tiek salīdzināti iespējamie siltināšanas pasākumi. Tehnoloģiskajā daļā ir atspoguļota ēku energoefektivitātes pasākumu raksturojums. Darba un dabas aizsardzības daļā uzmanība tiek pievērsta darba aizsardzības plāna izstrādei, kā arī aprakstīta videi draudzīga būvniecība. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, uz kuru pamata autorei ir priekšlikumi par energoefektivitātes pasākumu finansēšanas avotu efektīvāku apguvi. Diplomprojektā ir 92 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 9 tabulas, 22 attēli, izmantoti 45 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Energoefetivitāte, finansēšana, ERAF, ESKO
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficency, financing, ERAF, ESKO
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 09:54:22