Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Autoservisa izbūve"
Nosaukums angļu valodā "Service station construction"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs U.Lencis
Recenzents J.Šliseris
Anotācija Anotācija Diplomprojekta uzdevums ir izstrādāt inženierprojektu un pētniecisko daļu. Par inženierprojekta tēmu tika izvēlēta Autoservisa būvniecība. Jaunbūves atrašanās vieta Dobeles nov. Dobele, Zaļā iela 25. Autoservisam ir viens stāvs, kura platība ir 762 m2. Objektu ir paredzēts uzcelt 53 darba dienās. Inženierprojekts sastāv no sekojošām daļām: arhitektūra, sanitāri tehnisko iekārtu principiālie risinājumi, norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, būvkonstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, būvkonstrukciju aprēķins, būvdarbu veikšanas organizācija; objekta ekonomiskais pamatojums tāmes, darba aizsardzība, drošības tehnika un apkārtējās vides aizsardzība. Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt tehniski pareizu un ekonomiski pamatotu inženierprojekta risinājumu, ņemot vērā esošos apstākļus. Kā bakalaura pētījuma daļu izvēlējos: Mitruma ietekme uz sklerometrijas mērījumiem betonā. Darba mērķis ir eksperimentāli noteikt mitruma ietekmi uz betona paraugiem un izpētīt, kā virsmas stiprība izmainās atkarībā no mitruma daudzuma paraugā. Izmantojoteksperimentāliiegūtosdatus,iespējamsizvērtēt mitruma ietekmi uz betona virsmas stiprību, ja zināmspētāmā objekta mitruma daudzumspēc masas. Līdztekus dots ieteikums, kā praksē noteikt parauga mitrumu, ja ir zināms tā virsmas mitrums. Lapu skaits 185 Attēlu skaits 70 Tabulu skaits 20 Rasējumu skaits 9
Atslēgas vārdi Sklerometrija betons mitrums
Atslēgas vārdi angļu valodā sclerometry moisture concreate
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 10:57:08