Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Akmeņogļu pelnu piedevas ietekme uz betona mehāniskajām īpašībām"
Nosaukums angļu valodā "Coal Bottom ash as microfiller in conventional concrete"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs D.Bajāre
Recenzents I.Pavlovska
Anotācija Maģistra studiju programmas Āra Kļaviņa maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūtā un maģistra darbs sastāv no vienas daļas pētnieciskās daļas, kurā aplūkots literatūras apskats par izvēlēto aktuālo tēmu un veikts eksperimentāls pētījums darba mērķa pierādīšanai. Maģistra darbā tiek aplūkots ogļu sadegšanas produktu pelnu izmantošana kā mikropiedeva betona ražošanā. Akmeņogles ir svarīgs resurss, ko daba sniedz lielos daudzumos. Kopējā akmeņogļu ieguve 2008.gadā pasaulē bija 579 Mt, un kopējā brūnogļu ieguve 965 Mt . Ogles nodrošina 27 % no pasaules primārās enerģijas vajadzībām un saražo 41 % no pasaules elektroenerģijas. Ogļu nozīme elektroenerģijas ražošanā pasaulē nemazināsies, un ogles 2030.gadā izmantos, lai saražotu 44 % no pasaules elektroenerģijas. Pie pašreizējiem ražošanas līmeņiem ar apstiprinātajiem ogļu krājumiem pietiks 119 gadus. TEC izdedži un pelni rada daudz atkritumu, it īpaši valstīs, kurās termoelektrostaciju nozarē izmanto lielus daudzumus akmeņogļu. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par ražošanas efektivizāciju, izejmateriālu izmaksu optimizēšanu, kur nozīmīga loma ir ražošanas atkritumu otrreizējai izmantošanai. Pelnu otrreizēja izmantošana ir nozīmīgs vides saglabāšanas aspekts Eiropas Savienībā (ES). ES ir jāveido un jāfinansē projekti ogļu sadegšanas blakusproduktu atkārtotai izmantošanai, lai šie atkritumi netiktu izvietoti apglabāšanas poligonos, kas samazinātu nepieciešamību iegūt jaunas izejvielas, taupītu enerģiju un ūdens resursus Maģistra darba mērķis ir novērtēt akmeņogļu pelnu izmantošanas lietderību kā mikropiedevu betona ražošanā. Darba uzdevumi ietvēra sevī aplūkot literatūru par akmeņogļu sadedzināšanas procesiem, regulējošo likumdošanu, raksturot TEC pelnu īpašības un izmantošanas iespējas otrreizējā pārstrādē, veikt praktisku pētījumu par ogļu pelnu izmantošanu kā mikropiedevu betona sastāvā, aprakstīt rezultātus un iegūtos secinājumus. Darba ietvaros veikts ekonomiskais un ekoloģiskais ieguvuma aprēķins, kas rodas izmantojot ogļu pelnus kā mikropiedevu betona ražošanā. Maģistra darbā izmantota zinātniskā literatūra, spēkā esošie Latvijas Standarti un būvnormatīvi, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Maģistra darba apjoms ir 87 lappuses, 30 tabulas, 34 attēli. Izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Betons, akmeņogļu pelni, mikropiedevas betonam, stiprība
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete, coal bottom ash, concrete microfiller, strength
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 13:50:24