Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Farmācijas nozares attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā „Development of pharmaceutical industry in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Dr.oec., profesors J.Saulītis
Anotācija Maģistra darba autore: Anna Ivanova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Asoc.profesore Dr.oec Liena Ādamsone Maģistra darba temats: "Farmācijas nozares attīstība Latvijā" Maģistra darba apjoms: 83 lapas, kurās ietvertas 8 tabulas un 23 attēli. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Maģistra darba saturs: darba mērķis ir izpētīt un pamatot Latvijas farmācijas tirgus iespējamos attīstības virzienus. Darba uzdevumi ir: izpētīt un identificēt, kas ir zāļu tirgus Latvijā, kas tajā darbojas un kādi mehānismi pārvalda šo tirgu, izpētīt farmācijas tirgus dalībnieku mijiedarbību un to, cik lielā mērā viena dalībnieka rīcība spēj ietekmēt un mainīt citu tirgus dalībnieku rīcības modeļus, noteikt ko sabiedrība patērē visvairāk, tas, savukārt, ļauj izteikt pieņēmumus par zāļu patēriņa izmaiņām nākotnē un par piedāvāto farmācijas nozares izmaiņu efektivitāti vai neefektivitāti. Izpētīt nozares normatīvo regulējumu un izanalizēt cenu veidošanās mehānismus zāļu preparātiem. Maģistra darbā izmantotie materiāli: specializētā mācību literatūra, nozaru literatūra, mācību materiāli, statistikas dati, elektroniskie resursi, zinātniskie raksti, - kopā 46 literatūras avoti. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīts Latvijas farmācijas tirgus, izvērtējot ekonomiskās attīstības rādītājus, noteiktas būtiskākās šī brīža farmācijas nozares problēmas un izanalizēta farmācijas nozares problēmu savstarpējā mijiedarbība, izstrādāti 5 priekšlikumi problēmu risināšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ivanova A. Farmācijas nozares attīstība Latvijā Maģistra darbs/ Zinātn. vadītājs Ādamsone L.- Datorsalikums. -Rīga: RTU, 2011.- lpp. 83
Atslēgas vārdi farmācijas nozare, aptiekas, cenu reģulešanas mehānismi, zāles
Atslēgas vārdi angļu valodā pharmacy, medicine, price formation procedure for medicine
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 00:10:39