Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Mājokļu politikas aktualitātes Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Current housing policy issues in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lektors J.Kuškins
Anotācija Darba „Mājokļu politikas aktualitātes Latvijā” autore ir Svetlana Šuļenkova un zinātniskais vadītājs Mg.oec. Uldis Kamols. Mājokļu politika jebkurā valstī ir neatņemama cilvēku dzīves daļa, kuras mērķis Latvijā ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldību teritorijās un atbalstot enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamās mājās. Darbs sastāv no trīs daļām. Teorētiskajā daļā tika analizēts mājokļa jēdziens, mājokļu politikas jēdziens un mājokļu politika Latvijā. Analītiskajā daļā tika veikta ekonomiskās situācijas analīze Latvijā, Latvijas rādītāju analīze Eiropas Savienības un Baltijas valstu mājokļu politikas rādītājos un mājokļu politikas tendences Rīgā analīze. Praktiskajā daļā tika veikta mājokļu politiku ietekmējošo faktoru Latvijā novērtēšana ar ekspertu un anketēšanas metodēm. Tika analizēti anketēšanas rezultāti un sniegti priekšlikumi šo faktoru ietekmes uzlabošanai. Šī darba apjoms ir 104 lapas, satur 26 tabulas, 18 attēlus, 1 formulu, izmantoti 34 informācijas avoti un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Mājokļu politika, mājokļi, faktori, ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Housing policy, housing, factors, influencing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2012 17:50:24