Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Superplastifikatoru loma augstas stiprības betonu tehnoloģijā; diplomprojekts Daudzstāvu dzīvojamā ēka Rīgā
Nosaukums angļu valodā Role of SuperplasticiringAdmix in High Strength Concrete Technology; Diploma Project Multi-Story Dwelling House in Riga
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lekt. T.Kidiks
Recenzents Doc.Genādijs Šahmenko
Anotācija ANOTĀCIJA Pētnieciskā daļa: SUPERPLASTIFIKĀTORU LOMA AUGSTAS STIPRĪBAS BETONU TEHNOLOĢIJĀ. Pētnieciskā darbā apskatīta augstas stiprības betona tehnoloģijas pamatelementi un augstas stiprības betona iegūšanas pamatnosacījumi. Atsevišķa uzmanība veltīta superplastifikātoru lomai augstas stiprības betona tehnoloģijā. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1987. līdz 2012.gadam, izmantojot, mācību grāmatas, Latvijā spēkā esošos standartus un internetā pieejamos materiālus. Pētnieciskais darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 49 lpp. Darbs satur 12 attēlus, 8 tabulas, un tajā izmantoti 12 literatūras avoti. Inženierprojekta daļa: 6. STĀVU DZĪVOJAMĀ ĒKA. Inženieprojekta darbā tika uzprojektēta 6. stāvu dzīvojamā ēka. Paredzētā būvniecības vieta: Latvijas Republika, Rīga, Ozolciema iela 62. Darba ietvaros tika veikti norobežojošu konstrukciju siltumtehniskie aprēķini, tika aprēķināti ēkas siltumtehniskie rādītāji enerģētiskās pases sastādīšanai, tika veikts galveno konstrukciju konstruktīvais aprēķins un konstruēšana. Darba tehnoloģiskās daļas ietvaros tika izstrādāta būvdarbu veikšanas grafiks, darba spēka, galveno mehānismu, materiālu kustības grafiki, būvlaukuma ģenplāns un atsevišķo darbu kompleksu veikšanas tehnoloģiskās kartes. Darba ekonomiskās daļas ietvaros tika aprēķinātas visu ietilpstošo darbu lokālās tāmes, kā arī koptāme. Grafiskās daļas ietvaros tika izstrādātas 8. rasējumu lapas un 1. būvdarbu veikšanas tehnoloģijas kopējā grafika lapa. Izmantota literatūra atbilst laika periodam no 1977. līdz 2012. gadam. Par avotiem kalpo mācību grāmatas, Latvijā spēkā esošie normatīvi, kā arī atsauktie normatīvi un interneta resursi. Inženierprojekta paskaidrojuma raksts uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 95 lpp. Darbs satur 36 attēlus, 29 tabulas, 30 konstrukciju skices, 9 grafiskos pielikumus un tajā izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SUPERPLASTIFIKĀTORU LOMA AUGSTAS STIPRĪBAS BETONU TEHNOLOĢIJĀ, 6. STĀVU DZĪVOJAMĀ ĒKA.
Atslēgas vārdi angļu valodā ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN HIGH STRENGTH CONCRETE TECHNOLOGY, 6 STORY RESIDENTIAL BUILDING.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 05:54:53