Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Marketing communication system in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autore: Svetlana Vasiļuka. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec., lektore Ieva Andersone. Bakalaura darba tēma: „Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: 58 lappusēs, tajā iekļauts 1 attēls, 9 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Kotlers, F. Mārketinga pamati; Niedrītis, J. Mārketings. 3.pārstrādātais papildinātais izdevums; Praude,V., Belčikovs,J. Mārketings. Bakalaura darba galvenie rezultāti: bakalaura darba rezultātā tika izplānots SIA „NATALI.LV” mārketinga komunikāciju budžets, tika izteikti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts: Vasiļuka S. Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmuma: Bakalaura darbs/Zināt.vadītājā Andersone.I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 58.lpp
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikāciju sistēma uzņēmuma
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing communication system in a company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 22:57:53