Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas stratēģijas analīze”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of the Customs Strategy”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP direktora vietniece
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents
Anotācija Diplomdarbā ir aprakstīta stratēģijas jēdziens, izstrādāšana un realizēšana. Ir veikta Muitas stratēģijas analīze, tās mērķu un uzdevumu rezultātu apkopošana. Darba pētījuma objekts ir Muitas stratēģijas analīze un tās realizēšanas iespējas. Pētījuma priekšmets ir Valsts ieņēmumu dienesta darbības un attīstības stratēģija un struktūrvienību rīcības plāni stratēģijas realizēšanai. Diplomdarba mērķis ir Muitas stratēģijas analīzes veikšana un priekšlikumu sniegšana, tās iespējamai uzlabošanai. Uzdevumi mērķa sasniegšanai veikt stratēģijas rīcības plāna izpēti, stratēģijas satura atbilstības novērtēšana gan teorijai, gan likumdošanai un sniegt priekšlikumus par tās trūkumu uzlabošanu un pilnveidošanu. Darba mērķa sasniegšanai, izvirzītie uzdevumi: veikt stratēģijas pieeju un definīcijas daudzveidības analīzi; aprakstīt vispārējo stratēģiju veidus, to priekšrocības un trūkumus; veikt stratēģijas izstrādes un īstenošanas procesa analīzi; veikt likumdošanas izpēti, kas reglamentē stratēģijas izstrādi un ieviešanu valsts iestādēs; veikts Valsts ieņēmumu dienesta iekšējo dokumentu analīzi, kas ir saistīti ar stratēģijas realizēšanu; apkopot informāciju par analīzē konstatētām nepilnībām un sniegt priekšlikumus. Diplomdarbs sastāv no 2 daļām un 14 nodaļām, kur 1. daļā ir aprakstīta stratēģijas izveidošanas vēsture, jēdziens un izstrādāšanas nosacījumi un 2. daļā ir veikta Muitas stratēģijas analīze, novērtējot tās atbilstību teorijai un likumdošanai. Diplomdarbs sastāv no 62 lpp., ietverot sevī 2 attēlus, 2 tabulas un 20 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Muitas stratēģijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Customs Strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 11:19:26