Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ūdens mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšana elektrolīzes šūnā ar nodalītu katoda un anoda telpu
Nosaukums angļu valodā Production of microbiological water pollution in electrolysis cell with separated cathode and anode
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.chem. M.Reimanis
Recenzents Mg.sc.ing. A.Briedis
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas metodes mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai, sīkāk aplūkojot elektroķīmiskās apstrādes metodes, kā arī analizējot fizikālos un ķīmiskos faktorus, kas ietekmē dezinfekcijas efektivitāti. Literatūras apskatā izmantoti literatūras avoti latviešu un angļu valodā, kuri publicēti laika posmā no 1996. līdz 2012. gadam. Informācija iegūta, izmantojot datubāzes ScienceDirect un SpringerLink, interneta resursus, RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmu un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamo literatūru. Eksperimentāli tika pētīta strāvas stipruma, KCl modeļšķīduma koncentrācijas un sulfāta, nitrāta un hidrogēnfosfāta jonu klātbūtnes ietekme uz elektrodialīzes procesā izdalītā hlora daudzumu, šķīduma pH un oksidēšanās-reducēšanās potenciālu (ORP). Hlora daudzums tika noteikts jodatometriski titrējot. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 52 lapaspuses, darbs satur 14 attēlus un 3 tabulas, tajā ir izmantoti 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DEZINFEKCIJA, DEZINFEKCIJAS EFEKTIVITĀTE, ELEKTRODIALĪZE, ORP
Atslēgas vārdi angļu valodā DISINFECTION, EFFICIENCY OF DISINFECTION, ELECTRODIALYSIS, ORP
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 20:25:43