Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas pensiju sistēmas attīstība un problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Latvian pension system developments and challenges”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Gatis Dekšenieks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. J.Saulītis Bakalauradarbatemats: Latvijas pensiju sistēmas attīstība un problēmas Bakalauradarba Latvijas pensiju sistēmas attīstība un problēmas mērķis ir aprakstīt Latvijas pensiju sistēmu, tās nozīmi sociālajā apdrošināšanas sistēmā, analizēt Latvijas pensiju sitēmas attīstību pēc neatkarības atgūšanas līdz mūsdienām, aplūkot pensiju reformas ietekmi uz sociālo budžetu, analziēt pensijas sistēmas 3 līmeņu efektīvitāti, noteikt pensiju sistēmas mūsdienu problēmas, analizēt tās, dot savus secinājumus par šā brīža stāvokli Latvijas pensiju sistemā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta pensiju sistēmas izveides vēsture, Latvijas pensiju sistēmas reforma pēc neatkarības atgūšanas. No teorētiskā viedokļa tiek apskatīti Latvijas pensiju sistēmas 3 līmeņi, vieta sociālajā apdrošināšanā un pensijas finansēšanas mehānisms. Analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas pensiju sistēmas attīstība kopš pensiju sistēmas reformas, tās rādītāju izmaiņas un ietekme uz Latvijas ekonomiku un sabiedrību. Trešajā daļā tiek aplūkotas un analizētas Latvijas pensiju sistēmas mūsdienu problēmas. Baklaura darba apjoms ir 56 lappuses. Darbā izveidoti 17 attēli un 11 tabulas. Izmantoti 34 literatūras avoti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dekšenieks G.Latvijas pensiju sistēmas attīstība un problēmas : Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs SaulītisJ. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 56 lpp.
Atslēgas vārdi Latvijas pensiju sistēmas attīstība un problēmas GD
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian pension system developments and challenges GD
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 16:23:07