Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Konkurētspējīgo priekšrocību izmantošana uzņēmuma attīstībā "
Nosaukums angļu valodā "Using competitive advantage for the company development"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Kopējais apjoms, neieskaitot pielikumus, ir 82 lapas datorrakstā. Maģistra darbā ir iekļautas 22 tabulas, 24 attēli un 2 formulas. Maģistra darba analītiskajā daļā veikta informācijas tehnoloģiju nozares analīze, noskaidrojot galvenos globāla mēroga draudus mākoņskaitļošana, virtualizācija, dabas katastrofas un iespējas investīciju pieaugums, nepārtraukti jauninājumi. Statistikas datu analīzes rezultātā autore secinājusi, ka datortehnikas vairumtirdzniecības nozarē Latvijā novērojama sīva konkurence, taču ekonomiski aktīvo komersantu skaits šajā sfērā jau vairākus gadus ir gandrīz nemainīgs, tāpēc šīs nozares uzņēmumiem jāpievērš vairāk uzmanības stratēģiskajiem jautājumiem, tajā skaitā, ilgtspējīgu konkurētspējīgo priekšrocību attīstīšanai. Analītiskajā daļā autore veica arī SIA ATEA darbības rādītāju analīzi, secinot, ka situācija uzņēmumā pēdējo divu gadu laikā ir stabilizējusies un novērojama izaugsme. Veikta arī konkurētspējīgās priekšrocības jēdziena analīze, kā rezultātā autore konstatēja, ka izšķiramas trīs galvenās sfēras, no kurām viena ir dominējoša katra uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību radīšanā finanses, iekšējie procesi un pozicionēšana Maģistra darba lietišķā pētījuma daļā autore pētījusi konkurenci informācijas tehnoloģiju nozarē Latvijā. Veikta piecu nozīmīgāko SIA ATEA konkurentu darbības izpēte un salīdzināšana, kā rezultātā noskaidrotas šo komersantu konkurētspējīgās priekšrocības. Uzņēmuma SIA ATEA pozīcijas tirgū noskaidrošanai veikts pētījums klientu aptauja. Autore secinājusi, ka šobrīd uzņēmuma stiprās puses ir uzņēmuma personāls un tā darba kultūra, uzņēmuma pieejamība un loģistikas daļa. No tā savukārt seko trīs iespējamie SIA ATEA attīstības scenāriji nostiprināšanas stratēģija, attīstības stratēģija vai diversifikācijas stratēģija. Izvērtējot iespējamos SIA ATEA attīstības scenārijus, autore secinājusi, ka uzņēmuma tirgus daļas palielināšanai vispiemērotākais un izdevīgākais ir attīstības stratēģijas projekts. Maģistra darba projekta daļā veikta SIA ATEA atpazīstamības palielināšanas projekta izstrāde projekta mērķu un mērķauditorijas noteikšana, iesaistīto pušu līdzdalības analīze, alternatīvu analīze, risku noteikšana, projekta SVID analīze un sastādīta loģiskās shēmas matrica. Projekta mārketinga kampaņas ietvaros plānota goITgreen programmas ieviešana Latvijā. Izstrādes procesā veikta projekta īstermiņa plāna sastādīšana rūpīgas analīzes rezultātā izvēlēti mediji reklāmas publicēšanai, izveidots projekta laika grafiks, plānoti nepieciešamie cilvēkresursi un sastādīts budžets. Maģistra darba noslēgumā veikta projekta efektivitātes novērtēšana, kuras rezultātā secināts, ka goITgreen programmas ieviešana palielinātu SIA ATEA tirgus daļu līdz 43% 2016. gadā.
Atslēgas vārdi konkurētspējīgā prieršrocība; IT nozare; vairumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā competitive advantage; IT field; wholesale
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 15:30:15