Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Atpūtas bāzes izveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Recreation centre development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.V.Didenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Atpūtas bāzes izveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām galvenajām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt lauku tūrisma attīstības iespējas Latvijā un noteikt jauna lauku tūrisma objekta atpūtas bāzes - dzīvotspēju. Analītiskajā daļā apskatīta tūrisma attīstība visā pasaulē, Eiropā, konkrēti Latvijā un Latgales reģionā, jo atpūtas bāzi paredzēts būvēt Ludzas novadā. Tika izpētīta tūrisma izaugsme pēdējo trīs gadu laikā, lai noskaidrotu, vai tūrisma nozarē gaidāma izaugsme. Sīkāk tika apskatīts tieši lauku tūrisms Latvijā un konkrēti Latgalē. Projektu aprēķinu daļa sastāv no atpūtas bāzes izveidošanas ekonomiskā pamatojuma, veicot anketēšanu un analizējot iegūtos anketas rezultātus, no nepieciešamo resursu aprēķina, nosakot iespējamās izmaksas un iespējamo peļņu jaunizveidotai atpūtas bāzei, un no biznesa plāna izstrādāšanas. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta klientu datu bāzes izveidošana Microsoft Excel programmā. Tehnoloģiskajā daļā tiek detalizēti aprakstīts, kāda informācija par atpūtas bāzes klientiem ir jāuzglabā, kā tā visērtāk uzglabājama un kā to vizuāli noformēt. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek aprakstīts, kā uzņēmums rūpēsies par darba aizsardzību, iespējamie ar darba aizsardzību saistītie riski atpūtas bāzē, darba aizsardzības plāns iespējamo risku novēršanai, kā arī risku novēršanas izmaksu plāns 2013.gadam. Diplomprojekta izstrādes gaitā tika pierādīts, ka lauku tūrisma attīstības iespējas Latvijā un Latgales reģionā ir augstas, kā arī tas, ka jaunas atpūtas bāzes izveidošana būtu dzīvotspējīgs projekts, kas jau pirmajā uzņēmējdarbības gadā nestu peļņu. Kopējais darba apjoms ir 86 lapas, darbā iekļautas 33 tabulas, 18 attēli, darbam ir izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tūrisms, lauku tūrisms, atpūtas bāze, biznesa plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā A tourism, a rural tourism, a recreation center, a business plan
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 16:04:26