Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Energoefektivitātes pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē
Nosaukums angļu valodā Economical justification for selecting energy efficiency efforts for residential buildings in Gulbene
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība, Mg.oec. Ī.Simanoviča
Recenzents SIA RBSSkals, dipl.ing. O.Caune
Anotācija Vita Aleksāne, diplomprojekts - «Energoefektivitātes pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē». Diplomprojekta mērķis ir noskaidrot energoefektivitātes pasākumu ekonomisko pamatojumu daudzdzīvokļu ēkām Gulbenē. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izanalizētas dzīvojamās mājas Gulbenes pilsētā pēc to būvniecības laika, ēku sērijām un sadalījuma, pēc pārvaldīšanas veida un formas. Tika apskatīti un analizēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, to tiesiskie pamati, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu finansēšanas modeļi Gulbenē. Projektu aprēķinu daļā tika izanalizēta dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamība, noskaidroti ietaupījumi pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas. Tehnoloģiskajā daļā tika izvērtēti un salīdzināti siltumizolācijas materiāli, kurus Gulbenes pilsētā izmanto ēku renovācijā. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēti riski un to novēršanas pamatprincipi. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 76 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 17 tabulas, 16 attēli, izmantots 21 literatūras avots un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi energoefektivitātes paaugstināšana, finansēšanas modeļi, ietaupījumi, siltumizolācijas materiāli
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency measures, funding models, energy efficiency efforts, insulation materials
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 10:33:05