Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Darba organizācijas procesu pilnveidošana uzņēmumā „CONSULTING”"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Work Organization Processes in Company “CONSULTING”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. J.Caune
Recenzents MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Anotācija Purvīte L. Darba organizācijas procesu pilnveidošana uzņēmumā Consulting: Maģistra darbs L. Purvīte, J. Caune. Rīga, RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. - 97 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Darba mērķis ir, balstoties uz teoriju par biznesa procesu pieejas nozīmi un ieviešanas kārtību uzņēmumā, izstrādāt alternatīvas piedāvājumu kopējo ražošanas izmaksu samazināšanai darbā ar darba organizācijas instrumentiem (ražošanas instrumentiem) un paredzēt ar ieviešanu saistītās izmaksas, tādējādi ceļot darba organizācijas procesa efektivitāti ilgtermiņā. Pirmajā darba daļā ir veikta darba organizācijas procesu teorētisko aspektu analīze ar mērķi izpētīt biznesa procesu nozīmi uzņēmuma konkurētspējā, kā arī identificēt vadlīnijas darba organizācijas procesu pilnveidošanai. Otrajā daļā ir analizēta uzņēmuma Consulting konkurētspēja starp spēcīgākajiem konkurentiem, kā arī aprēķināta līdzšinējā darba organizācijas procesa efektivitāte darbā ar darba organizācijas instrumentiem. Trešajā daļā ir izstrādāts alternatīvs risinājums darba organizācijas procesu pilnveidei, kā arī aprēķinātas provizoriskās alternatīvas ieviešanas izmaksas. Priekšlikuma pamatā ir piedāvājums optimizēt tikai lokāli administrējamus darba organizācijas instrumentus, bet alternatīvas ieviešanai izmantot uzņēmuma iekšējos resursus, tādējādi izvairoties no augstām alternatīvas ieviešanas izmaksām. Darba gaitā tika secināts, ka ieguvums no piedāvātās alternatīvas sastāda 9358 LVL, kas ir 20% no kopējām izmaksām darbā ar darba organizācijas instrumentiem. Savukārt, ieviešanas izmaksas sastāda 7642.70 LVL, kas ir 82% no alternatīvas ieguvuma. Līdz ar to, risinājums ir spējīgs pašfinansēties, bet izmaksu ietaupījums pēc alternatīvas ieviešanas 6914.8 LVL apmērā būs tikai pēc 8.5 mēnešiem no ieviešanas brīža, t.i., uz 2012. gada jūniju jūliju.
Atslēgas vārdi Operacionālo izmaksu samazināšana, darba organizācijas procesi, benčmārkings, IT aplikācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational costs reduction, work organization processes, IT application, benchmarking
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 01:02:09