Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Klientu apmierinātības rādītāji Baltijas valstīs, kā viens no konkurences veicinošiem faktoriem”
Nosaukums angļu valodā “Customer Satisfaction Rates in the Baltic Countries as one of the Competition Contributing Factors”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. N.Rudzītis
Recenzents
Anotācija Anotācija Diplomdarba tēma ir Klientu apmierinātības rādītāji Baltijas valstīs, kā viens no konkurences veicinošiem faktoriem. Darbs sastāv no 64 lapām, tajā izmantoti 23 attēli, 5 tabulas. Diplomdarbā izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, zinātniskās publikācijas, uzņēmuma publicētie un nepublicētie iekšējās lietošanas materiāli, pieejamie interneta resursi un Valsts Uzņēmumu reģistra dati. Diplomdarba mērķis ir novērtēt klientu apmierinātības pakāpi Baltijas valstīs un sniegt iespējamās rekomendācijas klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai ar mērķi uzlabot klientu apmierinātību. Darbā tiks izvirzīti sekojoši uzdevumi: novērtēt un izanalizēt patērētāju apmierinātību Baltijas valstīs; izpētīt un veikt analīzi klientu apkalpošanas procesā; izteikt konkrētus secinājumus un rast uzņēmuma darbības pilnveidošanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no trijām daļām: Teorētiskā daļa, kas balstās uz speciālo ekonomisko literatūru, bankas iekšējās lietošanas materiāliem un procedūrām. Tiek analizēta bankas konkurētspēja, konkurētspēju veicinošie faktori banku sektorā un klientu apkalpošanas kvalitātes ietekme uz GE Money bankas konkurētspēju. Analītiskā daļa, kurā tiek novērtēta banku sistēma Baltijā un tiek izanalizēti klientu apmierinātības rādītāji banku sektorā Baltijas valstīs kopumā. Tiek veikta GE money bankas klientu apkalpošanas un pārdošanas stantartu, darbinieku etiķetes un komunikācijas veidošanas pamatprincipu, kompetences, bankas darbinieku saliedētības un klientu apmierinātības rādītāju analīze. Projektu daļa, kurā tiek piedāvāti iespējamie risinājumi, GE Money bankas klientu apkalpošanas sistēmas uzlabošanai, kas sevī ietver: pakalpojuma virzīšanu tirgū, izmatojot diferencētu pakalpojuma virzīšanas kompleksu, klientu apkalpošanas efektivitātes uzlabošanu un GE Money bankas tēla un sabiedriskās domas veicināšanai.
Atslēgas vārdi GE Money bankas kvalitātes sitēma
Atslēgas vārdi angļu valodā GE Money bank system of quality
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 14:10:03