Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Patēriņa tirgus segmentēšana pakalpojumu jomā "
Nosaukums angļu valodā "Consumer market segmentation in the sphere of services"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec. J.Sulojeva
Anotācija Mobilie sakari Latvijā dod patēriņu pakalpojumu tirgū, jo valstī strādā 3 operatori - konkurenti, kuri apkalpo aptuveni 2 miljonus mobilo sakaru abonentus. Ar katru gadu mobilo sakaru klientu skaits palielinās, pakalpojumu klāsts paplašinās, savukārt, mobilo sakaru cenām ir tendence samazināties. Mobilo sakaru tirgus attīstība Latvijā sākās ar mobila sakaru operatora Latvijas Mobilais Telefons ienākšanu tirgū 1992. gadā. LMT bija pirmais mobilo sakaru operators, kurš piedāvāja klientiem tādu pakalpojumu, kā WAP (iespēju piekļūt Internet tīklam ar mobilo tālruņu bez datora starpniecības), gan "Mobilo banku", kas ļauj ar mobilā telefona starpniecību veikt visas bankas operācijas.Šobrīd tirgū pastāv 3 mobilo sakaru operatori: Latvijas Mobilais Telefons, Bite Latvija un Tele 2. Latvijā mobilo sakaru tirgus ir spilgts piemērs oligopola tirgū. Oligopoilkonkurences apstākļos pārdēvējiem ir ļoti būtiski sekot konkurentu cenām un jauniem piedāvājumiem. Mobilo sakaru tirgū vienam operatoram samazinot cenas vai piedāvajot jauno tarifu, piemēram, ar bezmaksām sarunām operatora tīkla, citiem operatoriem arī ir vai nu jāsamazina cenas vai jāpiedāvā līdzīgs pakalpojums, lai nepazaudētu savus klientus. Mobilo sakaru tirgū šobrīd klientiem ir iespēja mainīt pakalpojumu sniedzēju, saglabājot savu telefona numuru dažu dienu laika, līdz ar to klientu rotācija ir ļoti augsta un uzņēmumiem, lai saglabātu esošu klientus un lai piesaistītu jaunus nepārtraukti ir jāstrāda ar aktuālu informāciju tirgū, lai pielāgoties klientu vajadzībām. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski veikt tirgus segmentēšanu, lai izdalītu noteiktas patēretāju grupas un izstrādāt tiem vispiemērotākus produktus. Maģistra darba temats ir Patēriņa tirgus segmentēšana pakalpojumu jomā. Šīs temats ir ļoti aktuāls šobrīd, jo valstī pastāv nestabila ekonomiska situācija un klientu segmenti mainās, samazinoties to ienākuma līmenim, darba vietas maiņai utt. Darba autore apskatīs tirgus segmentēšanas īpatnības, dažādas pazīmes. Tiks analizētas metodes, ar kurām veic tirgus segmentāciju. Mērķis ir izveidot patēriņa tirgus segmentēšanas modeli, kas atbilst situācijai valstī uz doto brīdī mobilo sakaru tirgū. Pēc darba autores domām tarifu plānu klāstam mobilo sakaru tirgū ir jābūt piemērotam gan skolniekam, gan biznesa klientiem, gan pensionariem. Tieši tas palīdzēs mobilo sakaru operatoriem izvairīties no klientu rotācijas. Ir ļoti grūti ražot vai pārdot preces vai pakalpojumus, kuri apmierina visus paterētājus. Tas nav iespējams, jo katram ir sava gaume, vēlmes un vajadzības. Tieši tāpēc uzņēmumiem ir izdevīgi pievērsties noteiktai paterētāju grupai vai vairākām grupām un darboties ar tām, lai pēc iespējas precizāk piemērotos tieši viņu vajadzībām. Patērētāju gaumes un vēlmes mainas, cilvēki vēl vairāk un vairāk pieverš uzmanību cenas atbilstībai kvalitātei. Uzsākot ražot noteikto preci ļoti nopietni ir jāpēta savs klients, tā personīgu informāciju, intereses, hobiji, dzīvessveidu. Tieši tas palīdzes izstrādāt preci konkretam segmentam un gūt no tā vislielāko iespējamo peļņu. Tirgus segmentāciju dod iespēju pieversties kādai konkrētai patēretāju grupai un ražot vai pārdot preces tieši šiem klientiem. Neapšaubāmi, tas fakts uzlabo preces vai pakalpojuma kvalitāti, kura tiek piedāvata tai konkrētai grupai. Šobrīd, nestabilas ekonomiskas situācijas dēļ dažas patērētaju grupas pat spēj atteikties no kādas ne pirmās nepieciešamības preces, lai ieiekonomētu naudu. Līdz ar to ir ļoti būtiski sekot līdzi informācijai tirgū un laicīgi saprast patērētāju vajadzības un vēlmes. Ja laicīgi nepielāgoties konkrētam segmentam uzņēmumam varētu rasties lieli zaudējumi. Lai pēc iespējas precīzāk un pareizāk izveidot klienta segmentus nepieciešams sekot līdzi, lai tirgus segmenti būtu izmērāmi, pietiekami lieli, stabili un reāli. Ražotājam vai pārdēvejam ir iespēja izvēlēties vai tas grib darboties ar vienu segmentu, ražot vai pārdot preci ko
Atslēgas vārdi Patēriņa tirgus segmentēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Consumer market segmentation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 12:30:46