Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Stiklaplasta rezervuāru optimāla projektēšanas prakses izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of optimum design procedure for design of GFRP reservoir"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Kalniņš
Recenzents L.Pakrastiņš
Anotācija Maģistra darbs veltīts stiklaplasta rezervuāra optimāla projektēšanas prakses izstrādei, salīdzinot, simulējot ar dažāda stiklaplasta rezervuāra ģeometrijas raksturlielumiem Kā biežākā problēma projektētājiem ir nepietiekamā dokumentācijas un sertificētās produkcijas pieejamība it sevišķi tvertņu rezervuāru montāžai zem pagalmu vai ielu braucamās daļas. Tieši šādi montāžas apstākļi ir visbiežāk arī sastopamie būvlaukumā. Tādēļ, gan projektētājiem, gan ugunsdzēsības rezervuāru ražotājiem nepieciešams izstrādāt uzticamu projektēšanas praksi, lai ražotājs rezervuārus savos projektos. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ietver literatūras apskatu par stiklaplastu un tā saistvielām, stiklaplasta rezervuāra vispārīgo raksturojumu to ražošanas tehnoloģiju, pielietojumu, un montāžas ekspluatācijas tehnoloģiju. Otrā daļa sastāv no RTU laboratorijā veikto eksperimentu rezultātu apstrādes. Trešā daļā veikti aprēķini ar galīgo elementu programmatūru ANSYS, kas īpaši piemērota kompozīto materiālu kā stiklaplasts analīzē. Izveidotais datoraprēķina modelis spēj prognozēt rezervuāru deformācijas apkārtējā slogojuma ietekmē un projektēt nepieciešamās pastiprinājuma detaļas. Sākotnēji tika noteikts tipiskais slogojums, kāds darbojās uz pazemes tvertni, ietverot vertikālos un horizontālos spēkus. Kā otrs solis bija mainīgu parametru kā rezervuāru diametrs, kopējais un sekciju garums, kā arī mainīgs biezums un dažādās stiklaplasta mehāniskās īpašības dimensionēšana. Izstrādātā optimālā projektēšanas prakse ļauj tvertņu ražotājam nodrošināt efektīvākus risinājumus atbilstoši pasūtītāju un projektētāju prasībām. Maģistra darba apjoms: 76 lpp, 12 tabulas un 51 attēli. Darba izstrādei izmantotas 24 literatūras un interneta atsauces.
Atslēgas vārdi Stiklaplasta rezervuāru optimāla projektēšanas prakses izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of optimum design procedure for design of GFRP reservoir
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 10:43:32