Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības stratēģijas izstrāde "
Nosaukums angļu valodā "Preparation of a wholesale company’s strategy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt.,Dr.oec. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec. J.Sulojeva
Anotācija Stratēģijas esamībai uzņēmumā ir ļoti būtiska loma, jo tā ir kā paša uzņēmuma veidota rokasgrāmata, kurai sekot un kas, darbību uzsākot un attīstot, palīdz pieturēties pie izvirzītajiem mērķiem, plānotajiem sasniegumiem un uzņēmuma filozofijas. Autore uzskata, ka gluži kā akmenī kalta uzņēmumā izstrādātā stratēģija nav, līdz ar to gadu laikā, mainīgajos tirgus apstākļos un atklājoties jaunām iespējamām, arī uzņēmuma stratēģija var mainīties. Kā problēmu autore šajā redz pašu uzņēmēju neizdarību, nemēģinot savu stratēģiju izvērtēt atkārtoti un neizdarot secinājumus, vai tā joprojām atbilst uzņēmuma darbības principiem. Latvijā, kā ļoti mazā valstī, pēc autores domām, ir svarīgi apgūt arī ārzemju pieredzi, jo ekonomiski attīstītākas valstis ir gājuši cauri tam pašam, ar ko, iespējams, Latvijas uzņēmēji saskaras tikai šodien. Jāapgūst jaunas biznesa koncepcijas, kas gan uzņēmumam spētu nodrošināt papildus ienākumus un labākus darbības rezultātus, gan šajā laikā, kad iedzīvotāju pirktspēja ir samazinājusies, kā vairumtirdzniecības uzņēmumam piedāvāt alternatīvas iespējas saviem klientiem, sniedzot iespēju ekonomēt un veidot pievilcīgāku piedāvājumu gala patērētājam. Autores pētījuma objekts ir vairumtirdzniecības uzņēmums, kura pamatdarbības veids ir pārtikas, alkohola un nepārtikas preču imports un vairumtirdzniecība. Tā līdzšinējā pieredze pārtikas un dzērienu izplatīšanā ir plaša, tirgū darbojoties jau 20 gadus, ar savu stabilu klientu loku un īpašu piedāvāto sortimentu Eiropas tirgum ražotu pārtiku, visu klasiskāko vīna lielvalstu pārstāvēts un atlasīts kvalitatīvs vīna sortiments. Darba pētījuma priekšmets ir jaunas vairumtirdzniecības koncepcijas, to iespējas attīstīties Latvijas tirgū. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pārtikas un dzērienu vairumtirdzniecības uzņēmumam stratēģiju, balstoties uz izpētītām un atklātām jaunām vairumtirdzniecības koncepcijām, tirdzniecības formātiem un iespējām paplašināt darbību un uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus. Lietišķā pētījuma daļā tiek veikts pētījums par vairumtirdzniecības konceptu Cash and Carry formāta tirdzniecības vietām, to iespējām Latvijas tirgū un grūtībām, ar kādām nāktos saskarties. Pētījuma rezultātā tiek atklāti dažādi iespējamie formāti un izmantojamās stratēģijas šādās vairumtirdzniecības vietās, kā arī sniegts salīdzinājums starp jauno konceptu un tā lielākajiem konkurentiem. Tiek sniegts ieskats arī klasisko stratēģijas pamatprincipu darbībā. Pētījuma metodoloģija atlasīt un izanalizēt dažādus tirgus pētījumus par pētāmo priekšmetu, ārzemju uzņēmumu pieredzi, teorētiskos pamatus un darbības iespējas jaunām biznesa koncepcijām, sistematizēt šo informāciju un sniegt šīs pieredzes izklāstu un iespējas izmantot vietējā tirgū. Projekta daļā, apvienojot Lietišķā pētījuma daļā izstrādāto pētījumu par jaunu koncepciju un klasiskām stratēģijas teorijām, tās apvienojot, tiek izstrādāts Cash and Carry stratēģijas plāns kā jaunai biznesa vienībai, ko attīstītu jau pastāvošs vairumtirdzniecības uzņēmums. Šajā daļā, stratēģijas plānošanas ietvaros, tiek veikta uzņēmuma vides analīze, izmantojot PEST analīzi un Portera piecu spēku modeli. Tiek atklātas priekšrocības šādas biznesa vienības ieviešanai, kā arī norādīti iespējamie trūkumi. Tiek definēts jaunās biznesa vienības mērķa tirgus un izveidoti stratēģijas izstrādes principi. Pēc tiem vadoties, ir aprakstīta stratēģijas realizācija. Kā autores projekta ekonomiskais pamatojums tiek izveidota plānotā naudas plūsma, attiecīgi apzinot nepieciešamos ieguldījumus pamatlīdzekļos, plānojot izmaksas un ieņēmumus. Izmantojot plānoto naudas plūsmu, tiek novērtēts šādas investīciju projekts un izdarīti secinājumi par tā ieviešanas efektivitāti.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības formāti, Cash and Carry, Stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale formats, Cash and Carry, Preparation of strategy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2012 20:53:42