Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Interneta veikala darbības paplašināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Expansion project for an online store
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof.V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Interneta veikala darbības paplašināšanas projekts”. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, un tā kopējais apjoms ir 82 lapas. Darba sastāvā ietilpst 25 attēli, 42 tabulas, 17 formulas un 6 pielikumi. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām – analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības, grafiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Analītiskajā daļā tiek veikta interneta veikalu tirgus analīze, uzņēmuma darbības analīze, finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums, SVID analīze, un problēmu un to risinājumu noteikšana. Analītiskā daļa sastāv no 16 lapām, tajā iekļauti 10 attēli, 3 tabulas un 3 formulas. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs interneta veikala darbības paplašināšanas projekti – preču katalogu ieviešana uzņēmumā, pārrobežu pasūtījumu skaita palielināšana uzņēmumā un uzņēmuma tirdzniecības sortimenta paplašināšana, un veikta projektu alternatīvu salīdzināšana un efektīvākā projekta izvēle. Projekta aprēķinu daļa sastāv no 31 lapām, tajā iekļauti 10 attēli un 28 tabulas. Tehnoloģiskajā daļā veikta interneta veikala mājas lapas apmeklējuma prognozēšana ar Microsoft Office Excel programmu, izmantojot aditīvo modeli, aditīvo modeli pēc uzlabošanas un multiplikatīvo modeli, un veikta prognozes modeļu alternatīvu salīdzināšana un kvalitatīvākā modeļa izvēle. Tehnoloģiskā daļa sastāv no 12 lapām, tajā iekļauti 5 attēli, 11 tabulas un 14 formulas. Darba un dabas aizsardzības daļā atspoguļots darba vides risku novērtējums interneta veikala birojā, un izstrādāts darba vides risku samazināšanas plāns. Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 7 lapām, tajās iekļauts 1 attēls, 3 tabulas un 1 formula. Grafiskajā daļā tiek atspoguļota diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām. Pielikumos ietilpst uzņēmuma gada bilances un peļņas vai zaudējuma pārskata vertikālās analīzes, uzņēmuma SVID analīzes tabulas, naudas plūsmas preču katalogu ieviešanai un sortimenta paplašināšanai pa ceturkšņiem, un krājumu realizācijas aprēķinu tabula, ieviešot cenu atlaides. Diplomprojekta izstrādāšanai izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Interneta veikala darbības paplašināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Expansion project for an online store
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 17:12:26