Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas iestāžu loma radiācijas drošības jomā”
Nosaukums angļu valodā “The Importance of Customs Authorities for the Radiation Safety”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba temats ir Muitas iestāžu loma radiācijas drošības jomā. Pamatojoties uz ārējās tirdzniecības attīstību aktualizējas arī drošības jautājums. Kā arī palielinoties terorisma izplatībai, ir jāpievērš lielāka uzmanība sabiedrības drošības nodrošināšanai. Radiācijas drošība ir specifiska nozare, kurā muitas iestādes savu lomu realizē piedaloties radiometriskās kontroles procesā. Sakarā ar to, ka muitas iestādēm ir ļoti daudz funkciju un uzdevumu, radās jautājums vai muitas iestādes savu lomu radiācijas drošības kontrolē pilda pietiekoši labi un vai šo lomu vajadzētu palielināt un attīstīt. Diplomdarba pētījuma objekts ir radiācijas drošība, priekšmets muitas iestāžu loma radiācijas drošības jomā. Diplomdarba pētījuma mērķis ir novērtēt muitas iestāžu lomu radiācijas drošības jomā un izstrādāt radiometriskās kontroles pilnveidošanas priekšlikumus. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir uzstādīti šādi uzdevumi: Veikt literatūras avotu teorētisko analīzi par radiācijas būtību kā tādu un tās ietekmi uz cilvēka organismu; Veikt radiācijas drošību regulējošo normatīvo aktu analīzi; Izprast šobrīd esošās radiometriskās kontroles iesaistīto institūciju funkcijas un sadarbību un kontroles veikšanas kārtību; Veikt radiometriskās kontroles analītisko izpēti; Izstrādāt radiometriskās kontroles pilnveidošanās priekšlikumus, pamatojoties uz šobrīd esošajām nepilnībām. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā daļā tiek raksturoti ārējās tirdzniecības pamati, sabiedriskās drošības jautājuma aktualizācija un muitas loma ārējās tirdzniecības procesā. Otrajā daļā raksturota radiācijas būtība un radiācijas ietekme uz cilvēka organismu, kā arī regulējošo normatīvo aktu vēsturiskā attīstība. Trešajā daļā tiek raksturota un analizēta šobrīd esošā radiācijas drošības kontroles un uzraudzības sistēma, apskatot iesaistīto institūciju funkcijas un sadarbības līmeni un apskatīts kā notiek radiācijas kontrole uz valsts robežām. Ceturtajā daļā izstrādāts pētījums radiometriskās kontroles efektivitātes uzlabošanai norādot uz šobrīd esošajām nepilnībām. Darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomdarbam ir praktiska nozīme - iegūtie rezultāti var tikt izmantoti turpmākajā radiācijas drošības sistēmas, konkrētāk, radiometriskās kontroles pilnveidošanā. Radiometriskās kontroles uzlabošanai attiecīgās valsts institūcijas var pievērst pastiprinātu uzmanību vājo punktu pilnveidošanai, kuri ir parādījušies analīzes rezultātā. Diplomdarba apjoms ir 72 lpp. Tas satur 3 tabulas un 6 attēlus un ir tapis izmantojot 29 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi radiometriskā kontrole, jonizējošā starojuma avots, muitas iestādes
Atslēgas vārdi angļu valodā radiometric control, source of ionizing radiation, customs authorities
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 10:51:54