Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Nekustamā īpašuma apdrošināšanas tirgus Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Real estate insurance market in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Lektors N.Balabka
Anotācija Apdrošināšana ir viena no riska vadīšanas metodēm. Apdrošināšanas aizsargāšanas specifikai pieder loma kompensēt zaudējumu apdrošinājuma gadījumā. Galvenais uzdevums, kas jāveic, darbojoties apdrošināšanas sistēmai, ir abu iesaistīto pušu apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātāja saskaņota darbība, rezultātā noslēdzot savstarpēji izdevīgu darījumu. Lai labāk izprastu nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tiek analizēts Latvijas apdrošināšanas tirgus kopumā kā dzīvības, tā arī nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, galveno vērību pievēršot nekustamā īpašuma apdrošināšanai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt nekustamā īpašuma apdrošināšanas tirgu Latvijā un veikt nekustamo īpašumu salīdzinošo cenu analīzi. Riska analīze tiek veikta, apskatot galvenos riskus, analizējot pašreizējo situāciju Latvijas apdrošināšanas tirgū. Darbā tiek izklāstīti nekustamā īpašuma apdrošināšanas riski, kā arī izņēmumi. Autore arī apraksta kā tiek aprēķinātas apdrošināšanas prēmijas, kā arī to, kas ietekmē apdrošināšanas prēmijas lielumu. Bakalaura darbā tika aprēķināti izmaksāto bruto atlīdzību un parakstīto bruto prēmiju lielumi pēdējo piecu gadu periodā. Apskatot apdrošināšanas tirgus dinamiku Latvijā var secināt, ka nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības 2011.gadā atkal kļūst aizvien populārākās un vairāk pieprasītākās. Izpētot nekustamā īpašuma apdrošināšanas tendences Latvijā, var konstatēt, ka no 2007.gada īpašuma apdrošināšana dala trešo un ceturto vietu starp visiem apdrošināšanas veidiem. Pēc veiktas nekustamā īpašuma apdrošināšanas cenu analīzes var secināt, ka pircējam izdevīgākā apdrošināšanas polise ir AAS BTA, kura piedāvā zemāko pašrisku un mazāko apdrošināšanas prēmiju. Bakalaura darbs sastāv no 63 lappusēm, satur ievadu, 2 nodaļas, 16 apakšnodaļas, 21 secinājumus, 7 priekšlikumus, 23 informācijas avotus. Darbā ir 4 tabulas un 18 attēli, kā arī 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma apdrošināšanas tirgus Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate insurance market in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 12:15:15