Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing personnel selection and adaptation in a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Natālija Zemļaņikina Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psih., lektore Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no trīs daļām - Analītiskā, Teorētiskā un Projekta aprēķinu daļa. Darbs sastāv no 79 lapām, tai skaitā darbā iekļautas 11 tabulas, 9 attēli un 4 formulas, darbam pievienoti 20 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 38 literatūras avoti, tai skaitā LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma Balt TV nepublicētie dati. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta SIA ,,Balt TV’’ personāla atlases un adaptācijas analīze. Teorētiskajā daļā tika izpētīti dažādu autoru publicētie viedokļi, teorētiskās nostādnes un metodes, kuras kā pamats tika pielietotas projekta aprēķinu daļā. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti projekti - pilnveidots amata apraksts, izstrādāts prasību profils, personāla atlases kritēriji, atlases intervijas jautājumu plāns, adaptācijas procedūra, adaptācijas plāns un adaptācijas novērtējuma anketas un autores veiktie speciālie apsekojumi (aptaujas), kas tika veikti autores vadībā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zemļaņikina N. Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 79. lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi Uzņēmuma personāla atlase un adaptācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing personnel selection and adaptation in a company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 12:40:14