Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma cenu veidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Pricing project for a logistics company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,asist.L.Budņiks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Loģistikas uzņēmuma cenu veidošanas projekts. Projekta mērķis ir izstrādāt optimālo uzņēmuma pakalpojumu cenu un to noteikšanas metodi. Darbā tiek apskatīta uzņēmuma darbība un novērtētas iespējas pilnveidot uzņēmuma pakalpojumu cenu veidošanu. Par uzņēmuma optimālās cenas veidošanas mērķi tiek noteikta uzņēmuma peļņas palielināšana. Projektējot uzņēmuma izmaksas, pieprasījumu un konkurentu darbību, tiek noteikta iespēja paaugstināt uzņēmuma pakalpojumu cenu. Tas samazinātu uzņēmuma sniedzamo pakalpojuma apjomu, bet arī uzņēmuma izmaksas un rezultātā palielinātu uzņēmuma peļņu. Lai nodrošinātu pamatotu projekta rezultātu novērtējumu, tiek noteiktas uzņēmuma sniegto pakalpojumu un izmaksu, kā arī pieprasījuma un cenas sakarības. Izmantojot to vēsturiskus datus, tiek veidota šo faktoru sakarības līknes, pēc kurām tiek noteikti likņu sakarības trendi. Darbā paradītas cenu veidošanas alternatīvās metodes un to iespējamo realizēšanas rezultātu novērtējums: cenas noteikšana pēc izmaksam, cenu noteikšana pēc pieprasījuma, cenas noteikšana, ņemot vērā konkurentu cenas un rīcību. Salīdzinot cenu veidošanas metožu alternatīvus rezultātus, tiek noteikta uzņēmumam piemērotāka cenas veidošanās metode. Kā arī tehnoloģiskajā daļā tiek noteikta uzņēmuma peļņas un to ietekmējošo faktoru korelācijas un faktoru sakarību likņu trendi. Uz tā pamatā tiek veidots uzņēmuma peļņas maksimizējošais modelis, kas nosaka uzņēmuma optimālo pakalpojumu cenu. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļām. Darbā ir arī iekļautas 32 tabulas, 25 attēli un 21 formula. Kopējais darba apjoms sastāda 91 lpp, no kurām 16 lpp ir grafiskās daļas materiāli.
Atslēgas vārdi loģistika cenu
Atslēgas vārdi angļu valodā logistic price
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 14:18:37