Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Iekraušanas –izkraušanas darbu tehniskā nodrošinājuma sistēmas projektēšana jūras ostās
Nosaukums angļu valodā Design of a Technical Support System for Cargo Handling Operations at Sea Ports
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Profesors Aleksandrs Urbahs
Recenzents Docents Valerijs Muhins
Anotācija Šī maģistra darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un Mažīnzinību fakultātes Aeronavtikas institūta Transporta sistēmas inženierijas programmas studente Arina Cvetkova. Darba temats ir Iekraušanas - izkraušanas darbu tehniskā nodrošinājuma sistēmas projektēšana jūras ostās. Darbā tiek aplūkota jūras ostu darbība, it īpaši šķīdro kravu termināla tehnoloģiskais process. Tiek piedāvāts naftas termināla principiālais projekts, kas nodrošinā pārkraušanas darbu nepieciešamu mehanizācijas līmeņi. Darba mērķis ir izpetīt jūras ostas pārkraušanas darbu tehnoloģiju un specifiku un piedāvāt naftas termināla projektu ar nepieciešama tehniskā nodrošinājuma pielietošanu. Darba pirmajā daļā tiek veikta jūras ostu darbības tehniski-ekonomisko radītāju analīze, kas pamatojas uz datiem par reālām Eiropas jūras ostām. Tiek izvēlēts kravas veids talāka darba izpildei, un, balstoties uz šo izvēli, īpaša uzmanība tiek pievērsta lejamkravu apgrozījumām dažādās ostās. Pie tam tiek aplūkota vispārīga ostas struktūra un galvenas funkcijas, ka arī detalizēti tiek izpētīts ostas tehnoloģiskais process. Atsevišķu vietu šeit aizņem pārkraušanas darbu tehnoloģiska procesa analīze, ka arī dažādo pārkraušanas darbu variantu apskats. Darba otrajā daļā tiek aprakstīts darbs ar lejamām kravām, dota to klasifikācija, aprakstīta kravu ieliešana un noliešana. Lielā uzmanība pievērsta rītošajam sastāvam, ar ko tiks saņentie naftas produkti ostā. Aprakstīts cisternu atgriešanas process un to iztirīšana un iztvaicēšana nākamām kravām. Darba trešajā daļā dots naftas produktu izkraušanas tehnoloģijas apraksts un aprēķins. Tika salidzinātas naftas produktu noliešanas metodes, aprēķināts viena sastāva izformēšanas laiks, dzelzceļa estakāžu daudzums, noteikts naftas produktu daudzums. Veikts cisternas pašizmaksas aprēķins. Darba ceturtājā daļā tiek piedavāts naftas termināla projekts. Pamatojoties uz pārkraušanas apjomiem, kas aprēķināti trešajā daļā, tiek noteikti cilindrisko virszemes rezervuāru apjomi un to daudzums. Darba apjoms ir 82 lapaspuses. Darba ietilpst 13 tabulas, 26 attēli, 30 formulas. Darbā tika izmantoti 27 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Arina
Atslēgas vārdi angļu valodā Arina
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 22:43:54